Rapporter

Här har vi samlat ett antal rapporter med fokus på med återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn.

Saknar du någon rapport? Tipsa oss gärna genom att skicka ett mejl till oss.

2019

Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen (slutrapport)

Framtidsscenario 2030: cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt

Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar


2018

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter – utvärdering och arbetsguide baserat på erfarenheter från IVL:s lokalanpassningar

Arkitektens återbruksmetodik

Återbruk av stålkomponenter