ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2021-09-01

Sommarens möjliggörare 2021


Återbruket tar inte semester. Det ser man på att CCBuilds produktbank har fortsatt att växa under sommaren, och på ett större utbud på marknadsplatsen av framför allt fönster. Totalt har våra användare de senaste månaderna inventerat produkter som kan minska utsläppen av växthusgaser med minst 142 ton.

Efter en sommarpaus med att utse Månadens möjliggörare återkommer vi nu i stället med Sommarens möjliggörare. Under juni, juli och augusti har produkter inventerats som har potentialen att minska klimatpåverkan med 142 ton koldioxidekvivalenter.

En del ur produktbanken finns att köpa på marknadsplatsen

Många inventeringar används som stöd för internt återbruk, men en del av det som läggs i produktbanken publiceras på marknadsplatsen i hopp om att produkterna ska leva vidare hos en ny ägare och på så vis möjliggöra en klimatbesparing när återbruk ersätter nyinköp.

Sommarlistan över dem som publicerat mest på marknadsplatsen toppas av Återbruket (Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad), GodaHus och Dala återbyggdepå. Bra jobbat!

Nya produkter från dessa aktörer är främst betongplattor samt fönster av olika material och dimensioner.

Klimatdata avgör – men antalet produkter är också viktigt

Topplistan över möjliggörare utses strikt utifrån vilken klimatpotential produkterna har, men en del av det som läggs in i produktbanken saknar klimatdata.

– Exempelvis har Lokalförvaltningen i Göteborg många produkter från utemiljö, men eftersom CCBuild ännu inte har kompletterats med klimatdata för dessa produkter har de ingen chans att kvala in på listan, säger Åsa Nilsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, som jobbar med utveckling av CCBuilds digitala verktyg.

Så alla ni som har lagt in många produkter, men ändå inte kommer med på topplistan: er insats har också stort värde!

Nyheter


Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande
Stort intresse för att bygga upp kunskapen om cirkulärt byggande

2021-09-27

Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Över 100 personer var med på den första träffen, de flesta utan erfarenhet av cirkulära projekt.

Läs nyhet

Cirkulär arkitektur – ny kampanj från White
Cirkulär arkitektur – ny kampanj från White

2021-09-17

Cirkulärt är det enda raka. Det är temat för kampanjen som White Arkitekter, en av CCBuilds samarbetspartner, nu lanserar. "För att klara klimatmålen och utmaningarna krävs en radikal omställning, och den måste ske nu! Med cirkulär arkitektur vill vi tar vårt ansvar," skriver de.

Läs nyhet

Tre nya parter ansluter till CCBuild
Tre nya parter ansluter till CCBuild

2021-09-16

CCBuilds nätverk växer stadigt vidare. Under bara de senaste veckorna har tre aktörer valt att ansluta som associerade parter: Grundels Fönstersystem, Byggpartner i Dalarna och fastighetskoncernen Framtiden.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 28 september 10:00

Nätverksmöte Återbruk Väst - håll tiden!

Läs mer

tor, 07 oktober 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer

ons, 10 november 08:00

Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Läs mer