ccbuild-logo-spin

Project Indoor Energy

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Lokalanpassning för ny hyresgäst i tom lokal på Ringövägen. Tidig tanke att använda så mycket överblivet material från Gamlestadsvägen som möjligt. 

Vad har vi lärt oss?

Man behöver ha lite tur för att hitta rätt material som går att flytta mellan projekten vid rätt tidpunkt. 

Vad har gått bra?

Bra samarbete med hyresgästen som var väldigt för återbruk. 

Vad kan bli bättre?

Tillförde nytt material i form av gipsväggar med regel, nytt undertak inklusive bärverk, elinstallation inklusive ny belysning samt porslin i WC. Mer klimateffektiva och cirkulära material behöver komma ut på marknaden när återbruk inte är möjligt.

Positiva effekter

Uppskattningsvis nästan hälften av materialet i den färdiga lokalen var återbrukat.

Vad har kunnat återanvändas

Dörrportaler med glaspartier byggdes om och anpassades för lokalen. De återbrukades från Gamlestadsvägen. Textilmattor, pentry och utrymningsdörr i stål återbrukades från Gamlestadsvägen.

Castellum


Castellum

Ombyggnad

Göteborg

dec. 2021 - maj 2022Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Projektpunkten

Torbeskärs ByggKontaktperson

Maria Perzon

maria.perzon@castellum.se