ccbuild-logo-spin

Castellums kontor i Örebro

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Castellum flyttade sitt eget kontor till Trädgårdsgatan 14 i Örebro och gjorde det med väldigt stort fokus på återbruk. 

Vad har vi lärt oss?

Mycket går att bevara och av det som behöver tillföras kan återbruk vara ett bra alternativ. 

Vad har gått bra?

Slutresultatet blev ca 80 % återbruk.

Vad kan bli bättre?

Vi behövde se över hur vi via ett digitalt system skulle kunna få överblick över tillgängliga varor. Vi har också tecknat ramavtal med återbrukskonsulter för stöd och hjälp i arbetet då det saknades.

Positiva effekter

I våra tidigare lokaler sitter nu hyresgästerna B3 Commit och de har köpt i princip all vår inredning och behållit rumsindelningen. 

Vad har kunnat återanvändas

Våra mindre konferensrum samt kök och lounge = 50 procent återbruk. Här nyttjar vi egna möbler samt återbruk från Kinnarps. Fönsterbänkskanal för dragning av el = 100 procent återbruk. WC-utrymmen = 100 procent återbruk. Här har vi enbart målat dörrar, karm och foder. Köksstomme inklusive luckor = 100 procent återbruk. Här byttes enbart knoppar, blandare och bänkskiva. Större delen av innerväggar, inklusive dörrar, är också återbruk och… … de möbler vi inte har återbrukat sparas för att kunna användas i framtida projekt.

Cirkulära material som använts

Ett exempel är belysningsarmaturerna som är tillverkade av komponenter från gamla bildskärmar. Detta via företaget Bright Eco som ser till att det blir prima belysning i nya Örebrokontoret. Belysningen använder 89 procent återbrukat och återvunnet material och håller också längre, tack vare att trasiga komponenter kan bytas ut längs vägen. Avfallet minskar markant tack vare det. Dessutom hyr vi i stället för att köpa vilket också är en del i vårt hållbarhetsarbete. När vi inte behöver belysningen längre får någon annan användning för den. Det utrivna textila golvet återvinns genom att skickas tillbaka till Tarketts textilfabrik i Nederländerna för att bli till nya golv. Klimatbesparingen för varje återvunnen kvadratmeter = 6 kilo CO2.

Castellum


Castellum

Ombyggnad

Örebro

jan. 2022 - apr. 2022Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Externa länkar
Artikel på hemsidan


Kontaktperson

Maria Perzon

maria.perzon@castellum.se