ccbuild-logo-spin

Nya Handelshögskolan i Göteborg

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Under våren 2020 påbörjade Akademiska Hus nedmonteringen av de interiöra delarna av byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata i centrala Göteborg för att göra plats för en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den nya byggnaden möter både Handelshögskolans behov av lokaler och är en viktig del av Västlänken genom den planerade uppgången.

I samband med rivningen genomfördes ett återbruksprojekt, som var en del i forsknings- och samverkansprojekteten Återbruk Väst och CCBuild. Med fokus på ändliga resurser och oersättliga material, som till exempel sten, har material som marmorgolv, kalkstensfasad och granitsten, kunnat bevaras med goda resultat för att återanvändas i nya byggprojekt.

Från byggnaden har också unika armaturer, klockor i mässing, arkitektoniska taklampor och pentrykök med mera sparats i väntan på en ny plats i andra byggnader som ägs av Akademiska Hus. En sådan byggnad där återbrukat material placeras är Natrium, som Akademiska Hus just nu bygger för den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet på Medicinareberget. Även växterna utanför Handelshögskolan har bevarats och mellanlagras i en återbrukspark vid Medicinareberget, i väntan på ny placering på campus runt om i Göteborg.

Vad har vi lärt oss?

Den största utmaningen var tiden, men trots snäv tidsram lyckades pilotprojektet inte bara bevara en stor mängd material utan även utveckla nya processer och modeller för cirkularitet.

Vad har gått bra?

Många nya erfarenheter som vi har tagit med oss in i vårt hållbarhetsarbete för ett ökat fokus på cirkularitet i bolaget.

Vad kan bli bättre?

Vi har sett att det krävs justeringar i processer och rutiner som involverar stora delar av bolaget när vi förflyttar oss mot cirkulära materialflöden.

Positiva effekter

Minskad mängd avfall: 92 ton
Klimatnytta: 58 ton CO2ekv. (där ingår ej besparing kopplad till återbruk av växter)
Uppskattat ekonomiskt värde: 300 000 kr + ca 250 000 kr för det växtmaterial som återbrukats

Vad har kunnat återanvändas

Material med hög klimatpåverkan har prioriterats.

Cirkulära material som använts

Till exempel kommer marmorgolvet från den gamla byggnaden att användas till en gångbro i den nya byggnaden för Handelshögskolan.

Akademiska Hus


Akademiska Hus

Rivning

Handelshögskolan i Göteborg

feb. 2020 - juni 2020Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

CCBuildKontaktperson

Ulrika Hörgren

ulrika.horgren@akademiskahus.se