ccbuild-logo-spin

Stöd för offentliga fastighetsägare - Projekt Återbruk

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Allt fler offentliga fastighetsägare vill arbeta mer cirkulärt och en viktig del i detta är en högre grad av återbruk. Frågan ses som intressant både utifrån resurshushållnings- och kostnadssynpunkt. 

För att lyckas behövs en kostnadseffektiv hantering i hela kedjan, från demontering av produkter och material till lagerhållning och sedan återanvändning, i vilket logistiken upplevs som en stor utmaning.  

Samlad metodbeskrivning och inspirerande exempel efterfrågas för att underlätta för offentliga fastighetsägare att komma igång med återbruket inom sina förvaltningsobjekt, både om hög grad av egen hantering beslutats alternativt om externa aktörer ska handlas upp. 

Syftet med projektet är att ta fram stöd för offentliga fastighetsägare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna återbruka material och produkter från ombyggnads- och rivningsprojekt.  

Vad har vi lärt oss?

-

Vad har gått bra?

-

Vad kan bli bättre?

-

Positiva effekter

-

Bengt Dahlgren AB


Bengt Dahlgren AB

Övrigt

Digitalt stöd

dec. 2021 - juni 2022


Läs mer om Bengt Dahlgren AB

Cirkulära strategier

Externa länkar
Slutwebbinarium


Kontaktperson

Andreas Karlsson

andreas.karlsson@bengtdahlgren.se