ccbuild-logo-spin

Blomman Gemensamhetslokal

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Gemensamhetslokalen Blomman i Gränbystaden i Uppsala är en flexibel lokal som ska kunna byta skepnad beroende på hyresgästernas behov. Ena dagen kan det vara ett mötesrum, och andra dagen en lokal för kalas eller yoga. Lokalen innehåller förutom en stor öppen yta med plats för 50 personer även en entré, ett större kök, toalett och förvaringsutrymmen.

Vad har vi lärt oss?

Projektet hade högt ställda hållbarhetsmål och tillsammans enades man om att testa återbruk fullt ut. Projektet genomfördes även som en studie där man klimatberäknade återbruk av all fast och lös inredning.

Vad har gått bra?

Teamet bestående av Krook & Tjäder och Atrium Ljungberg har sammanställt metod, genomförande och resultat i en rapport för att illustrera projektets klimatpåverkan. Rapporten fungerar även som underlag för framtida projekt.

Vad kan bli bättre?

   

Positiva effekter

Efter färdigställande har man konstaterat att klimatavtrycket minskat med 78 procent jämfört med om allt hade köpts in nytt.

Vad har kunnat återanvändas

All fast och lös inredning.

Cirkulära material som använts

All fast och lös inredning.

Krook & Tjäder AB


Krook & Tjäder AB

Ombyggnad

Gränby, Uppsala

feb. 2021 - sep. 2022


Läs mer om Krook & Tjäder AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Atrium LjungbergKontaktperson

Monika Rahm

monika.rahm@krook.tjader.se