ccbuild-logo-spin

Platzer, Biotechhuset

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Anpassning av kontorslokal för befintlig hyresgäst.

Vad har vi lärt oss?

Genom tidig god dialog med hyresgästen ang återbrukspotentialen samt att det sänkte totalkostnaderna innebar behovet av anpassningar och förändringar pga att återbruk prioriterades inga som helst problem. Hyresgästen upplevde istället återbruket som ett mervärde.

Vad har gått bra?

Övergripande inventering utfördes i samverkan mellan projektledare och entreprenör innan entreprenören lämnade sin kalkyl. Under inventeringen identifierades de befintliga material som kunde behållas på plats, de som kunde återanvändas inom lokalen samt de som fanns värde i för att sparas på annan plats. Vid projektering beaktades resultat av inventeringen. Återbruk föreskrevs i rumsbeskrivningen.

Vad kan bli bättre?

 

Positiva effekter

Återbruket medförde en kostnadsbesparing ett andra hundratusen så inga glaspartier behövdes köpas in. Hyresgästen är jättenöjd med resultatet.

Vad har kunnat återanvändas

Alla WC och omklädningsrum kunde behållas i befintligt skick. Alla glaspartier och glasdörrar återbrukades i projektet, inget nyinköp krävdes. Vid behov gjorde man vissa anpassningar och komplettering av glaspartier istället. Överblivna befintliga trädörrar från andra delar i fastigheter återanvändes istället för nyinköp. Rastertak demonterades och sparades för återbruk i andra projekt. Samtliga befintliga kylbafflar återbrukades och kompletterades med nya. Sprinklerstammar behölls på plats och kompletterades istället med slang.

Akuro


Akuro

Ombyggnad

Göteborg

jan. 2022 - dec. 2022


Läs mer om Akuro

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:


Kontaktperson

Johanna Hector Lund

johanna.hector.lund@akuro.se