ccbuild-logo-spin

Gamla Studentstaden, Uppsala

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Fönstren i Gamla Studentstadens 50-talshus behövde energieffektiviseras. Skulle de bytas ut eller uppgraderas med isolerruta? Bevarandevärdet vann. – Att sätta in isoleringsrutor gav mycket effekt, av en liten investering, enligt Uppsalahems projektledare Peder Lidström 

På det fina området Gamla Studentstaden i Uppsala valde vår kund att bevara sina fina fönster av kärnvirke och låta uppgradera dem istället för att slänga dem på tippen. Vi uppgraderade istället fönstren från 2-glas till energieffektiva 3-glas med Grundels Klimatruta vilket även innebär noll deponi då inga glas eller fönsterdetaljer behöver bytas ut för montaget vilket också innebär en stor klimatnytta. 

Montaget av drygt 2300st isolerglas utfördes under hösten 2019 i totalt 14st huskroppar i syfte att spara energi och ge sina hyresgäster ett bättre inomhusklimat utan kallras från fönstren och mindre ljud från omgärdande trafik. Vi bytte även tätningslister, justerade fönstren och tilläggsisolerade bröstningen på balkongdörrarna. Åtgärden beräknas generera en energibesparing motsvarande ca 315 500 kWh/år och livslängden på de befintliga fönstren förlängdes ytterligare - istället för att hamna på tippen.

Vad har vi lärt oss?

Att god kommunikation (dels med kund men även med kundens kunder = hyresgäster) är A och O för ett lyckat projekt

Vad har gått bra?

Samarbetet med beställare och hyresgäster har fungerat mycket bra. 

Vad kan bli bättre?

Vår interna erfarenhetsåterföring efter avslutat projekt

Positiva effekter

Genom att uppgradera fönstren från befintliga 2-glas till energieffektiva 3-glas med U-värde 1,3 kommer fastighetsägaren att sänka energiförbrukningen med ca 315 500 kWh/år och livslängden på de befintliga fönstren förlängs ytterligare - istället för att hamna på tippen. Med montage av Grundels Klimatruta blir det dessutom noll deponi - inget befintligt material slängs. 

Vad har kunnat återanvändas

Samtliga fönster behölls och uppgraderades till energieffektiva 3-glas med Grundels Klimatruta.

Cirkulära material som använts

Samtliga fönster behölls och uppgraderades till energieffektiva 3-glas med Grundels Klimatruta.

Grundels Fönstersystem AB


Grundels Fönstersystem AB

Renovering

Uppsala

aug. 2019 - dec. 2019


Läs mer om Grundels Fönstersystem AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Hemsida

www.grundels.se


Kontaktperson

Daniel Bengtsson

daniel.bengtsson@grundels.se