ccbuild-logo-spin

Återbruk i konsten på Stavsborgsskolan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Att på uppdrag av Hemsö skapa konstnärliga utsmyckningar av material från den gamla Stavsborgsskolan som skulle rivas, till den nya Stavsborgsskolan som skulle byggas.

Vad har vi lärt oss?

Att vara beredd på överraskningar och kreativa utmaningar. Vissa utvalda material visade sig innehålla miljöfarliga material och kunde inte användas. I andra fall gick det fel i insamlingen - vi fick inte de material vi bett om. En utmaning som resulterade i att vi fick anpassa skisserna efter de nya förutsättningarna.

Vad har gått bra?

Hela projektet har gått bra. Vi har klarat utmaningarna.

Vad kan bli bättre?

Det är oerhört viktigt att alla som ska samla in material i rivningsfasen är informerade och införstådda med vad materialet ska användas till och i vilket skick det behöver vara.

Positiva effekter

Vi hoppas att både elever och personal ska trivas i sin nya fina skola och glädjas åt återbrukskonsten!

Vad har kunnat återanvändas

De material som vi samlade in från den gamla skolan och andra föremål och saker som vi köpte begagnade har fått ingå i konsten på skolgården. Begagnade cykeldelar har förädlats till cykelstaket. De sparade betongplattorna har införlivats med de nya betongplattorna i form av bilder. Lyktstolpar från skolgården och räcken från skolan har omvandlats till en palmdunge på skolgården. En ek från den gamla skolgården har införlivats i Sakträdet vars grenar fyllts med bl a krokar från omklädningsrummen, en basketkorg från gymnastikhallen och andra föremål från den gamla skolan. Utvalda bokstäver som utgjorde de gamla skyltarna med texten STAVSBORGSSKOLAN, SPORTHALL och HUVUDENTRÉ har omvandlats till Bokstavskluringen, en utsmyckning inne i biblioteket.

Cirkulära material som använts

En ek, markplattor, cykelställ, lyktstolpar, krokar och trappräcken samt föremål som använts i skolan samlades in för att omvandlas till konstnärlig utsmyckning med stor igenkänningsfaktor.

Torstensson Art & Design AB


Torstensson Art & Design AB

Nybyggnad

Älta, Nacka

mars 2021 - sep. 2023


Läs mer om Torstensson Art & Design AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:


Medverkande

Hemsö Fastighets ABKontaktperson

Jonas Torstensson

jonas@torstensson.se