ccbuild-logo-spin

Gustaf Vasa kyrkas miljöhus

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Utföra ett miljöhus på en central och välbesökt  plats, mitt i Stockholm bredvid Gustaf Vasa kyrka och ge byggnaden en värdighet och status lämplig för platsen

Vad har vi lärt oss?

Att i dialog med beställare går det ofta att hitta bra lösningar för återbruk med högkvalitativa material inom den egna organisationen.

Vad har gått bra?

Hantverkskickligheten hos entreprenören och smidig projektledning har varit en framgångsfaktor och att vi är aktiva på byggplatsen.

Vad kan bli bättre?

I denna typ av projekt kan det vara värdefullt med ännu tidigare involvering av de kunniga plåtslagarna.

Positiva effekter

Vi är glada att kunna återbruka ett så exklusivt material som kopparplåt som annars hade gått till nedsmältning och återvinning - ett steg lägre i avfallstrappan.

Vad har kunnat återanvändas

Takplåten i koppar från Högalidskyrkan har använts till fasad och tak samt dörrar av trä från Gustaf Vasa kyrka.

Cirkulära material som använts

Kopparplåten kommer från en renovering av taket på Högalidskyrkan. Plåten lades på 60-talet och byttes ut och fick fortsatt liv som tak och fasadmaterial hos Gustav Vasa kyrkas miljöhus. Dörrar av trä är återbrukade och kommer från Gustaf Vasa kyrka.

AIX Arkitekter


AIX Arkitekter

Nybyggnad

Stockholm Odenplan

jan. 2021 - jan. 2023


Läs mer om AIX Arkitekter

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Medverkande

Arkitekt AIX Arkitekter

Beställare: Gustaf Vasa församling


Hemsida

www.aix.se


Kontaktperson

Mona Lantzrouakis

mona.lantzourakis@aix.se