ccbuild-logo-spin

IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm

Logo Image
Vad handlar projektet om?

IVL initierade i början av 2016 ett lokalprojekt för att säkra att bolaget framgent har fina och attraktiva lokaler som stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Ganska snart beslutades att IVL skulle bli kvar i befintliga lokaler men med ett nytt arbetssätt för att göra plats för expansion och för att öka samverkan internt och externt. Tidigt i omförhandlingsprocessen beslöt IVL och fastighetsägaren Akademiska Hus att man skulle göra en gemensam projektering för att säkra att man tillsammans arbetade mot samma mål. IVL:s krav på lokalerna var att de skulle stötta ett nytt arbetssätt och rymma en expansion men lokalprojektets övergripande mål var att skapa ett hållbart kontor vilket bland annat innebär att man skall vara resurseffektiv i valet av material.

Vad har vi lärt oss?
En öppen dialog med fastighetsägaren och projekteringsledaren har varit avgörande i projektet. Där har funnits möjlighet och tid att diskutera sig fram till mer hållbara lösningar i samverkan.
Vad har gått bra?
Återbruk kan också vara en ekonomisk vinst och påverkar inte det estetiska slutresultatet.
Vad kan bli bättre?
Vi skulle ha kunnat fokusera mer på att även köpa in återbrukat material, inte endast återanvända det som finns i fastigheten.
Positiva effekter
I de nya lokalerna är 70 procent av möblerna återanvända. Cirka 50 procent av fasta interiörer som dörrpartier, akustikskivor, innerväggar (glaspartier) och VVS-produkter är återbrukade. Om alla möbler och interiöra byggprodukter hade köpts nya hade klimatbelastningen uppgått till cirka 100 ton koldioxidekvivalenter. Återbruket har sparat cirka 60 ton koldioxid jämfört med nyinköp. Ytterligare runt 20 ton koldioxid kan sparas i och med att begagnad inredning har sålts eller donerats och möjliggjort återbruk på annat håll. Återbruket av möbler har gett en kostnadsbesparing på 30 procent jämfört med nyinköp. Detta trots att en del möbler har rekonditionerats samt att inventering, design och inköpsprocess har tagit längre tid än nyinköp.
Vad har kunnat återanvändas

Möbler: Möbelupphandlingen pågår fortfarande men fokus är så mycket återbrukat som möjligt Byggprodukter: Glaspartier, dörrar, dörrpartier, wc-grupper, pentryenheter

Cirkulära material som använts

Möbler och byggprodukter

IVL Svenska Miljöinstitutet AB


IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Ombyggnad

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm

jan. 2016 - sep. 2018


Läs mer om IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Vad har kunnat återanvändas?


Medverkande

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Spectrum (arkitekt)

Tenant & Partner (hyresgästkonsult)


Hemsida

www.ivl.se


Kontaktperson

Carina Loh Lindholm

carina.loh.lindholm@ivl.se