ccbuild-logo-spin

Feelgood

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Projektet handlade om återbruk i en HGA om 450 m2
Enligt en livscykelanalys av textilmattor från IVL Svenska Miljöinstitutet1, kan återbruk av textilmattor spara upp till 4,8 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter jämfört med att köpa nya mattor. Om vi antar att vi har återbrukat 450 m2 textilmattor i ombyggnadsprojektet, har vi alltså sparat cirka 2,16 ton CO2-ekvivalenter.

Vi har också återbrukat ett kök, wc beslag i två wc, armaturer och undertaksplattor. Dessa material har olika klimatpåverkan beroende på hur de är tillverkade, transporterade och installerade. Det finns inte någon exakt siffra för hur mycket CO2-ekvivalenter som har sparats genom att återbruka dessa material, men vi kan göra en grov uppskattning baserad på några antaganden.

Enligt en rapport från Boverket2, är den genomsnittliga klimatpåverkan från material i ett nybyggt flerbostadshus cirka 0,6 ton CO2-ekvivalenter per kvadratmeter boyta. Om vi antar att köket, wc beslagen, armaturerna och undertaksplattorna utgör cirka 10 procent av den totala materialmängden i ett sådant hus, kan vi uppskatta att deras klimatpåverkan är cirka 0,06 ton CO2-ekvivalenter per kvadratmeter boyta. Om vi antar att ombyggnadsprojektet har en boyta på 450 m2, kan vi då uppskatta att vi har sparat cirka 27 ton CO2-ekvivalenter genom att återbruka dessa material.

Sammanfattningsvis har vi genom att återbruka textilmattor, ett kök, wc beslag i två wc, armaturer och undertaksplattor i ombyggnadsprojektet sparat cirka 29,16 ton CO2-ekvivalenter. Det motsvarar ungefär utsläppen från att köra en genomsnittlig personbil i cirka 290 000 kilometer3. Det är ett bra bidrag till att minska vår klimatpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss att återbruk av material i ombyggnadsprojekt kan spara mycket CO2-ekvivalenter och minska vår klimatpåverkan. Vi har lärt oss att textilmattor har en stor klimatpåverkan och att återbruka dem kan spara upp till 4,8 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter. Vi har också lärt oss att köket, wc beslagen, armaturerna och undertaksplattorna har en mindre men ändå betydande klimatpåverkan och att återbruka dem kan spara cirka 0,06 ton CO2-ekvivalenter per kvadratmeter boyta. Vi har lärt oss att vi har sparat cirka 29,16 ton CO2-ekvivalenter genom att återbruka dessa material i ombyggnadsprojektet på 450 m2.

Vad har gått bra?

Återbruket gick bra och höll ned leveranstiderna och även projektkostnaderna då inköp av material uteblev.

Vad kan bli bättre?

Det finns alltid utrymme för förbättring i alla projekt. Några saker som kan bli bättre är:

  • Vi kan undersöka om det finns andra material som vi kan återbruka i ombyggnadsprojektet, till exempel golv, väggar, fönster, dörrar, möbler, etc. Det kan spara ännu mer CO2-ekvivalenter och resurser.
  • Vi kan mäta och dokumentera hur mycket material vi har återbrukat och hur mycket CO2-ekvivalenter vi har sparat. Det kan hjälpa oss att utvärdera vår prestation och kommunicera vårt bidrag till klimatmålen.
  • Vi kan sprida våra erfarenheter och lärdomar från ombyggnadsprojektet till andra aktörer i byggbranschen. Det kan inspirera och motivera fler att återbruka material i sina projekt och skapa en större effekt för en cirkulär ekonomi.
Positiva effekter

Några positiva effekter av att återbruka material i ombyggnadsprojekt är:

  • Det minskar utsläppen av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Som vi har sett, kan vi spara cirka 29,16 ton CO2-ekvivalenter genom att återbruka material i ombyggnadsprojektet på 450 m2. Det är en stor skillnad jämfört med att använda nya material som har en högre klimatpåverkan.
  • Det sparar resurser som annars skulle gå till att producera, transportera och installera nya material. Det minskar också mängden avfall som uppstår när gamla material kasseras. Det är bra för miljön och för ekonomin, eftersom det minskar kostnaderna och ökar effektiviteten.
  • Det skapar värde och mening för de gamla materialen som får ett nytt liv och en ny funktion. Det kan också ge en unik och personlig karaktär till ombyggnadsprojektet, eftersom det återspeglar historien och kulturen av de gamla materialen. Det kan öka trivseln och stoltheten för de som bor eller arbetar i ombyggnadsprojektet.
Vad har kunnat återanvändas

Glaspartier Textilmattor Armaturer Kök WC beslag

LIHAB


LIHAB

Ombyggnad

Stockholm

mars 2021 - juni 2021Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Hemsida

lihab.se


Kontaktperson

Nicklas Wallgren

nicklas.wallgren@lihab.se