ccbuild-logo-spin

Återbruk i gestaltning av cykelrum

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Projektet började med att vi fick i uppdrag att föreslå platser för konst i Wihlborgs kontorsfastighet Kvartetten i Hyllie. Det utmynnade bl a i att vi fick gestalta cykelrummet. Gestaltningens arbetsnamn gick under cykellounge med ett cykel-SPA för att lyfta det från ett vanligt cykelrum. Målet var att skapa en inspirerande gestaltning med kreativt återbrukade och upcyklade cykeldelar från irreparabla cyklar. Vår önskan är att vistelsen i utrymmet ska fungera som belöning och stimulans för de som tar cykeln till jobbet.

Vad vi gjorde var att färgsätta hela rummet. Takhöjden ökades. Belysning installerades över och under undertaket vilket gav en känsla av volym. En matta lades på golvet i stället för ett vanligt betonggolv. Mattan som visar vägen mot omklädningsrummet fick ett mönster som ska kännas välkomnande som ”röda mattan” för VIP-gäster. En uppseendeväckande ljuskrona tillverkad av kreativt återbrukade cykeldelar i stål hälsar ”Välkommen”. Över ”röda mattan” är ett speciellt undertakselement, tillverkat av kreativt återbrukade cykelramar och styren i stål, uppsatt. Den mönstrade mattan passerar ett cykel-SPA som är inramat av kreativt återbrukade cykeldelar i aluminium.

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss att insamlingsfasen tar tid. Först när vi visste vilka gamla cykeldelar vi kunde få tillgång till i tillräcklig mängd och hade dem i vår hand kunde vi arbeta fram en slutgiltig form på takkronan. Det som är avgörande för designen är att veta vilket material man har tillgång till när man börjar skissa. Delarna ska samlas in på ett tidigare stadium än vad vi gjorde. Vi fick ihop en omgång av återbrukat cykelmaterial initialt som styrde designen i en riktning. När vi sedan fick mer återbrukade cykeldelar från annat håll, fick vi ändra designen.

Det är också viktigt att hitta samarbetspartner som förstår vilka delar man vill ha insamlade och hur de ska demonteras så att de inte förstörs. Förståelse hindrar förstörelse.

Vad har gått bra?

När vi väl hade fått ihop allt material vi behövde så gick allt bra. Det var kända material och kända tillverkningsmetoder så det var inget konstigt med tillverkningen när den sedan sattes i gång. Samarbetet med projektledaren och arkitekterna har också gått bra. 

Vad kan bli bättre?

Överblicken över vilka återbrukade cykeldelar som vi verkligen kunde få tag i, hade behövts tidigare. Den behöver fås redan i skissfasen och eventuellt redan innan man börjar skissa eftersom den till stor del sätter formen.

Samordningen med entreprenörer fungerade bra men kan alltid förbättras. Det var inga unika eller speciellt stora eller avgörande problem som dök upp.

Positiva effekter

Positiva reaktioner som Aha! och Wow! När betraktarna inser vad de tittar på. Att det är upcyclade, kreativt återbrukade cykeldelar som gestaltningen innehåller. 

Cirka 60 kg stål har upcyklats i takkronan och i taket. Kring cykel-SPAt har cykeldelar i aluminium kunnat återbrukas kreativt.

Kreativiteten har påverkats positivt. När du tar ett befintligt material med en viss form stimuleras kreativiteten mer än när du använder primära material och du inte har någon form att utgå ifrån. Som formgivare utmanas man av materialet. 

Foto av Josefin Widell Hultgren.

Vad har kunnat återanvändas

Återbrukade cykellampor.

Cirkulära material som använts

Delar från kasserade cyklar.

Torstensson Art & Design AB


Torstensson Art & Design AB

Nybyggnad

Hyllie, Malmö

okt. 2021 - mars 2023


Läs mer om Torstensson Art & Design AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Medverkande

Wihlborgs

Krook & TjäderKontaktperson

Jonas Torstensson

jonas@torstensson.se