ccbuild-logo-spin

Återbruk av golv i Bomhus Kyrka i Gävle

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Renovering av ett mer än 100 år gammalt furugolv i kulturhistorisk miljö. Man har genom dammfri golvslipning, samt med hjälp av ytbehandling med vattenburna lacker, säkerställt ett bra skydd och en enklare och effektivare rengöringsmetod och underhållsarbete över tid.

Vad har vi lärt oss?

Att återbruk på plats och livstidsförlängning av slitna golv på detta sätt är en cirkulär metod som fungerar.

Vad har gått bra?

Hela processen, där samarbetet med både golvägare och hantverkare var viktiga för ett lyckat resultat.

Vad kan bli bättre?

Vi ser vikten av att göra en golvinspektion innan arbetet påbörjas och med den som grund sedan planera vad som behöver göras, tidsram och hur processen ska se ut.

Positiva effekter

Att man genom dammfri golvslipning kunde minska dammspridningen under arbetets gång. Extra viktigt när arbetet skedde i utrymme med kulturhistoriskt värde. Också viktigt för hantverkarens arbetsmiljö.

Andra vinster man gjorde var att hålla nere både kostnader och den tid det tog att återskapa golvets utseende till dess ursprungliga skönhet. De miljömässiga fördelarna var också tydliga, både gällande lägre energiförbrukning och minskat CO2- avtryck.
https://www.bona.com/sv/privat/news/floor-renovation-for-a-brighter-future/

Vad har kunnat återanvändas

En renovering innebär att det befintliga golvet fått ett längre liv genom återbruk på plats.

Cirkulära material som använts

Återbruk av trägolv på plats

Bona AB


Bona AB

Ombyggnad

Gävle

mars 2010 - mars 2010


Läs mer om Bona AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Bona AB

Wallinders Golvslipning ABKontaktperson

Lars Högwall

lars.hogwall@bona.com