ccbuild-logo-spin

Återbruk av golv på plats Collegium Park, Falköping

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Att bevara, åtgärda förlänga livet på befintligt golv och dess funktion 

Vad har vi lärt oss?

Att det verkligen går att återbruka på plats samt ge ett golv en ny livscykel 

Vad har gått bra?

Hela processen från början till slut 

Vad kan bli bättre?

En lärdom är att alltid inspektera, besiktiga ett golv, föredömligt är att göra detta löpande med jämna intervaller för att sedan i tid kunna planera rätt åtgärd med målet att förlänga livet av golvet, då genom underhåll eller med hjälp av renovering  

Positiva effekter

Positivt var att se den miljöfördel utifrån CO2 reducering och energi besparing på upp emot 90% mot alternativet att byta till nytt golv. Detta projekt hjälper Collegium Park vidare mot sin hållbarhets ambition. 

Utöver miljöfördelarna kunde ny design, en optimal tids process nås samt vidare en nya förutsättning för rätt underhåll av golvets yta påbörjas     

För mer information bakomliggande fakta, bona.com/ivlreport 

Vad har kunnat återanvändas

Genom renovering av befintligt golv har återbruk kunna äga rum på plats

Cirkulära material som använts

Återbruk av golv på plats

Bona AB


Bona AB

Övrigt

Malmö

-


Läs mer om Bona AB

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Hemsida

www.bona.com


Kontaktperson

Marc Janssen

marc.janssen@bona.com