ccbuild-logo-spin

Kv Sparbössan, Engelbrektsplan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Hyresgästanpassning av kontorslokaler.

Vad har vi lärt oss?

Det är viktigt att tidigt involvera projekteringsteamet för att gå igenom projektets målsättning/ambition avseende återbruk och ta fram hjälpmedel för projeteringsgruppen.

Vad har gått bra?

Projekteringsgruppen har blivit uppmärksammande på målsättningen och har blivit mer nyfikna och återbruksambitionen har ökat.

Vad kan bli bättre?

Det är vitkgti att tydliggöra ambitionen tidigt och försöka uppskattat tidsåtgång redan i budgetstadie. Hela gruppen måste vara med på ambition och målsättning.

Positiva effekter

Alla i Projekteringsgruppen har blivit bättre på att tänka återbruk. Vi hittade ett parti gamla dörrar i källaren som har moderniserats och återbrukats inom projektet.

Vad har kunnat återanvändas

Hyresgästanpassning där bland annat dörrar har återbrukats i projektet.

AFRY


AFRY

Ombyggnad

Stockholm

-


Läs mer om AFRY

Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Linn Stolt, Fredrik Ramsfeldt

Linn.stolt@afry.com , fredrik.ramsfeldt@afry.com