ccbuild-logo-spin

NCC-projekt - besparingar med Retursystem Byggpall

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Genom att utnyttja byggbranschens egna Retursystem Byggpall för att cirkulera pallar av standardformat har 576 träpallar i detta projekt återbrukats. Av totalt 305 stycken byggpallar helpall (1200x800 mm) behövde 27 stycken repareras innan dessa levererades till någon materialleverantör för att återigen cirkuleras. Övriga pallar av standardformat gick också att återbruka även om vissa behövde repareras. Även om ersättningen är relativt låg för engångspallar så går dessa att återbruka. Inga pallar av standardformat ska slängas i avfallscontainern. Det kostar minst 50 kr per styck för ett byggprojektet att slänga en pall.

Vad har vi lärt oss?

Att det är enkelt för ett projekt att spara både pengar och miljö genom att återbruka pallar med byggbranschens egna Retursystem Byggpall.

Vad har gått bra?

Hela hanteringen gick smidigt. Allt från en första kontakt med Retursystem Byggpalls upphandlade pallaktör Norrlandspall till utbetalning av ersättningen för upphämtade pallar. Det här byggprojektet hade tillgång till lastare, vilket innebar att pallarna kunde gå direkt till Norrlandspall. Saknas lastare på byggarbetsplatsen kan andra upphämtningsalternativ vara via avtalad återvinningsentreprenör eller byggmaterialhandel som frekvent besöker byggarbetsplatsen. Retursystem Byggpall hämtar sedan dessa pallar hos aktuell återvinningsentreprenör eller byggmaterialhandel för individuell kvalitetskontroll och eventuell reparation innan pallarna återigen cirkuleras. Till sin hjälp kan projekten använda instruktionen A4 Byggarbetsplatser som bifogas här bredvid eller hittas på https://www.byggpall.se/informationsmaterial/tompall-for-retur-byggarbetsplatser/

Vad kan bli bättre?

Det är viktigt att projektet från start planerar in en anvisad plats för pallar på sin arbetsplatsdisposition, APD. Sker inte det från början så är det alltid svårt att hitta denna plats. Viktigt är också den beteendemässiga aspekten på byggarbetsplatsen, dvs att alla vet hur pallarna ska hanteras.

Positiva effekter

Bilden visar tydligt på både de ekonomiska och miljömässiga besparingar som detta projekt nådde genom att returnera sina pallar till Retursystem Byggpall för återbruk. Ersättningen för detta projekts 576 returnerade pallar blev 63 100 kr. Dessutom 1 ton i CO2 besparing. Det hade gått åt 1,4 ton CO2 att producera och leverera 576 nya pallar. Projektet slapp hantera 19 st containrar (10 m3) om pallarna istället hade slängts. Förutom en containerbesparing på 25 000 - 45 000 kr innebär det också 14,4 ton i minskat avfall.

Vad har kunnat återanvändas

Samtliga pallar som returnerats har återbrukets. Av totalt 305 stycken byggpallar helpall (1200x800 mm) behövde 27 stycken repareras innan dessa levererades till någon materialleverantör för att återigen cirkuleras. Övriga pallar av standardformat gick också att återbruka även om vissa behövde repareras. Även om ersättningen är relativt låg för engångspallar så går dessa att återbruka. Inga pallar av standardformat ska slängas i avfallscontainern. Det kostar minst 50 kr per styck för byggprojektet att slänga en pall.

Cirkulära material som använts

Genom att utnyttja byggbranschens egna Retursystem Byggpall för att cirkulera pallar av standardformat har 576 träpallar i detta projekt återbrukats.

Retursystem Byggpall


Retursystem Byggpall

Nybyggnad

Umeå

aug. 2022 - jan. 2023


Läs mer om Retursystem Byggpall

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Hemsida

www.byggpall.seKontaktperson

Tobias Falk

info@byggpall.se