ccbuild-logo-spin

Hornsberg

Logo Image
Vad handlar projektet om?

En totalrenovering av cirka 8 000 kvadratmeter som ska resultera i nära 800 toppmoderna, ljusa och hållbara kontorsarbetsplatser. Castellums ambition är att utöka och modernisera kontors- och serviceverksamheten i kvarteret, och att samtidigt bidra till ökad trygghet och positiv stämning genom mer levande bottenvåningar. Ett stort fokus var att återbruka så mycket material och produkter som möjligt.

Fastigheten på Lindhagensgatan är byggd i tre etapper, från 1948 till 1985. Arkitekturen bär tydliga spår av sina olika tidsepoker där karaktäristiska detaljer ska bevaras vid renoveringen.

Byggnadens stomme lämnas intakt, medan huset i övrigt ges ett helt nytt utseende. Ett av de viktigaste ledorden är ljus, med nya generösa fönstersättningar där dagsljuset kan strömma in. Tre av fyra befintliga fasader får nya fönster och ger därmed byggnaden ett modernare gestaltningsmässigt uttryck. ROT-arbetet omfattar även nya ytskikt och nya installationer. 

Vad har vi lärt oss?

En tidig återbruksinventering är bra för att veta vad som finns i byggnaden. Möjlighet att lagra material i egen källare är en stor fördel. Produkter som inte uppfyller svenska byggnormer kan få avsättning i andra länder. 

Vad har gått bra?

Målsättningen var att bygga in så mycket som möjligt och besparingspotentialen med återbruk var 40 ton koldioxidekvivalenter. Vi sparade 1964 ton koldioxid vilket motsvarar 785 600 mils bilresa eller 58 920 par jeans.

Vad kan bli bättre?

Mycket fokus var på de material och produkter som fanns i byggnaden och var möjliga att återbruka. Fokus hade även kunnat lyftas till att tillföra återbrukade produkter utifrån. 

Positiva effekter

Projektet har varit med som pilot i IVLs projekt klimatkrav till rimlig kostnad och bidragit till kunskapsuppbyggnad i branschen. Kunskap kring återbruk har byggts upp i projektgruppen som kommer att komma till nytta framöver. 

Vad har kunnat återanvändas

Sparat och återbrukat 170 dörrar, 300 fönster och 200 glaspartier. Delar av dörrarna och samtliga fönster skickades för återbruk i Estland då de inte uppfyller svenska byggnormer. Även entrépartier, toalettinredning och belysning har återbrukats i mindre omfattning.

Castellum


Castellum

Ombyggnad

Stockholm

dec. 2021 - juni 2023Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Externa länkar
Castellums hemsida

Medverkande

ReomtiKontaktperson

Robert Carlsson

robert.carlsson@castellum.se