ccbuild-logo-spin

Språkskrapan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

AFRY ansvarar för projektering av el- och telesystem, från kalkyl i tidigt skede till programhandling och färdiga bygghandlingar för utförandeentreprenad. En stor del av elsystemet i fastigheten demonteras, men vissa känsliga installationer måste vara i drift under entreprenadtiden.

AFRY har gjort en inventering av elmateriel för att avgöra vilka produkter som kan återbrukas eller materialåtervinnas. I uppdraget ingår även dimensionering av en solcellsanläggning för egen förnybar elproduktion.

Vad har vi lärt oss?

Vi har fått många lärdomar som vi tar med oss till framtida projekt, bland annat att nya kompetenser behöver kopplas in tidigt. 

Vad har gått bra?

Alla inblandade har varit positiva och samarbetsvilliga. 

Vad kan bli bättre?

Tyvärr är det ibland billigare att köpa in nytt än att återbruka, något som kan sätta käppar i hjulen för återbruksmarknaden i stort. 

Positiva effekter

Att omvandla en befintlig fastighet till studentbostäder är en hållbar lösning som ger betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med nybyggnation. Den stora användningen av återbrukade material kombinerat med gemensamma ytor för kök, vardagsrum och badrum är också bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom utrustar Akademiska Hus taket med en solcellsanläggning som kommer att täcka en del av husets interna elbehov, till exempel för belysning.

Vad har kunnat återanvändas

Elinstallationer såsom huvudcentral, kablar, kabelstegar, uttag och larmcentraler har återbrukats. Belysningsarmaturer har konverterats till LED och återbrukats.

Cirkulära material som använts

Projektet har höga ambitioner när det gäller återbruk av material och hela byggnaden har inventerats för att sammanställa vilka produkter som är gångbara för återbruk.

AFRY


AFRY

Ombyggnad

Göteborg

jan. 2020 - mars 2021


Läs mer om AFRY

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Akademiska Hus

CC-BuildKontaktperson

Linn Stolt, Hannu Mathiasson

Linn.stolt@afry.com , hannu.mathiasson@afry.com