ccbuild-logo-spin

KIKÅS - Återbruket - Skyltar

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Till Återbruket Kikås i Mölndals stad Accus har haft förmånen att få leverera skyltar av återbrukad (!) aluminium och återvunnen plast.

Skyltningen består till huvudsak av 369 kg återbrukad aluminiumplåt. Gamla plåtar som anpassats i format, rengjorts, lackerats om och försetts med ny grafik.

Genom att undvika en energikrävande återvinningsprocess och
istället återbruka material har >4 ton CO2 sparats.

Vad har vi lärt oss?

Att våga utmana och tom ta gamla skyltar från återvinningscentralen för direkt upcyling. 

Vad har gått bra?

Visar att det går att skala upp skyltar med återbruka aluminium. 

Vad kan bli bättre?

Återbruka ännu mer montagedetaljer. Alla profiler är återbrukade. 

Positiva effekter

Genom att undvika en energikrävande återvinningsprocess och istället återbruka material har >4 ton CO2 sparats.

Cirkulära material som använts

Alluminiumplåt från Svävarterminalen i Malmö. Köpt genom bud via CC-Build.

Accus


Accus

Nybyggnad

Kikås - Göteborg

-Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Hemsida

www.accus.se


Kontaktperson

Amanda Cawood

amanda@accus.se