ccbuild-logo-spin

Förskolan Hoppet

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Projektet var att bygga en fossilfri förskola, vi som materialleverantör materialåtervann spillet från montaget och minskade deponimängderna samt gjorde en besparing på 217 kgCO2eqv.

Vad har vi lärt oss?

Att det är viktigt att vara med tidigt i projektet.

Vad har gått bra?

Snabb och smidig återvinning. 

Vad kan bli bättre?

Att nå ut tidigare till projektet.

Positiva effekter

Takabsorbenterna är 100 procent återvinningsbara och återvinningstjänsten SoundCircularity har minskat koldioxidutsläppen med 217 kg när överblivet spill har samlats in för återvinning till nytt byggmaterial.

Vad har kunnat återanvändas

Mycket har återbrukats i projektet. Som materialleverantör har vi hjälpt till med återvinning av spill från montag av både nytt och återbrukat akustikundertak.

Cirkulära material som använts

Ecophon akustikundertak

Ecophon


Ecophon

Nybyggnad

Sverige

sep. 2021 - dec. 2021


Läs mer om Ecophon

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Medverkande

RA Bygg

Backa Byggmontage AB

DeromeKontaktperson

Erika Edlund

soundcircularity.sverige@ecophon.se