ccbuild-logo-spin

Kasernen

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Fastigheten genomgår en större ombyggnation vilket inkluderar att den kommer att rivas ner till stomrent innan påbörjande av uppbyggnad. Till kommande hyresgästanpassningar och gemensamma utrymmen kommer det att återbrukas produkter inom fastigheten. Dessa kommer från tidigare hyresgästers lokaler. Produkter som ska återbrukas är bland annat kanaler (ventilation, rör), WC-porslin, dörrar, glaspartier, pentryn, undertaksplattor samt vitvaror. Utöver detta har mattor, både textil- och platsmattor återvunnits via Tarkett. 

Vad har vi lärt oss?

Tanken om att återbruka material och produkter behöver implementeras så tidigt som möjligt i projektet för bästa resultat. 

Vad har gått bra?

Då det är ett pågående projekt har inte resultatet utav återbruket ännu kunnat påvisas förutom att det är en inspirerande utmaning. 

Vad kan bli bättre?

Planering i tidigare skede för att kunna återbruka ännu mer i fastigheten och ha med de förutsättningarna från början i projektet. 

Positiva effekter

Klimatbesparing och en inspirerande utmaning för alla inblandade. 

Vad har kunnat återanvändas

Produkter som dörrar, glaspartier, kanaler till rör och ventilation, pentry, vitvaror samt undertaksplattor har demonterats för att kunna återbrukas inom hyresgästanpassningar och gemensamma utrymmen i fastigheten. Genom Tarkett har vi kunnat återvinna material från textil- och plastmattor som fanns i fastigheten.

protek


protek

Ombyggnad

Hvitfeldtsplatsen 1-9, Hvitdfeldtsgatan 15

aug. 2021 - jan. 2024


Läs mer om protek

Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Alecta Fastigheter

Tarkett

BRA ByggKontaktperson

Hanna Pettersson

hanna@protek-projektstyrning.se