ccbuild-logo-spin

Framtidens återvinningscentral, Stockholm

Logo Image
Vad handlar projektet om?
Utifrån visionen om en social och kreativ plats där människor kan mötas kring frågor om avfall, återbruk och framtiden skapade White och Ragn-Sells en tillfällig resurs- och kompetenspark, Framtidens återvinningscentral i Norra Djurgårdsstaden, på uppdrag av Stockholms stad och Stockholm Vatten Avfall. Framtidens återvinningscentral testades i Norra Djurgårdsstaden under fem dagar i oktober 2015. Konceptet representeras av tre sjöcontainrar. Här sorterades, vägdes och räknades material. Det gick även att låna, laga och skapa nytt. Utöver det fanns ett showroom där allt med ett andrahandsvärde visades och man kunde ta hem saker gratis. Framtidens återvinningscentral står nu modell för andra återbrukshus i Stockholm.
Vad har vi lärt oss?
Platsen och kommunikationen kring tillfället är liksom inredningen viktiga för ett lyckat resultat. Under testet genomfördes en enkätstudie där de boende fick svara på frågor kring avfall och återbruk. På frågan vad som skulle kunna få dem att slänga färre saker (som fortfarande kan nyttjas, eventuellt efter reparation) var de två viktigaste parametrarna närhet till inlämningsställen och möjligheten att lämna allt på samma ställe.
Vad har gått bra?
En önskevägg fanns där besökare kunde skriva vad de ville ha på en framtida återvinningscentral. Och de ville ha just detta: mötesplats, information och hjälp med reparation. Framtidens återvinningscentral visade att det finns en stor potential att minska koldioxidutsläppen och utnyttjandet av våra resurser genom ökad återanvändning, materialåtervinning och mindre konsumtion.
Vad kan bli bättre?
Viktigt att tänka igenom hela kedjan kring design, process, logistik och mottagare av det som blir över.
Positiva effekter
Resultatet var mycket positivt: 30 procent av det som lämnades in återbrukades lokalt i Norra Djurgårdsstaden. Totalt återbruk landade på 75 procent då det som hade ett andrahandsvärde skickades till Myrorna (jämfört med 2 procent på en traditionell återvinningscentral!).
Vad har kunnat återanvändas

Allt som var fungerande eller kunde repareras. Överblivet material skänktes till Second Hand eller gick i sista hand till återvinning.

Cirkulära material som använts

Allt som var fungerande eller kunde repareras. Överblivet material skänktes till Second Hand eller gick i sista hand till återvinning.

White arkitekter


White arkitekter

Övrigt

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

juni 2015 - okt. 2015


Läs mer om White arkitekter


Kontaktperson

Lise-Lott Larsson Kolessar

lise-lott.larsson@white.se