ccbuild-logo-spin

Återbrukslokalen

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Lokalanpassning av ett kontorsutymme med målet att endast använda återbrukade material/produkter. protek agerade som projektledare/byggledare för projektet. Uppdraget inkluderade även att hitta lämpliga produkter att använda i lokalen samt samordning av logistiken inkl lagerhållning.

Vad har vi lärt oss?

Omfattningen av återbrukshantering i ett projekt. Från en idé om att vilja återbruka en produkt till att den faktiskt byggs in i lokalen. 

Vad har gått bra?

Slutresultatet innebar en attraktiv och modern lokal där majoriteten av produkterna är återbrukade. 

Vad kan bli bättre?

Ökat intresse från leverantörer att arbeta mer cirkulärt. 

Positiva effekter

Ökat byggentreprenörens, leverantörernas samt vår egen kunskap kring vad som går att återbruka. Samt testat nya metoder för att fräscha upp en befintlig lokal och som ett resultat en klimatbesparing. 

Vad har kunnat återanvändas

Till projektet har vi återbrukat pentry från en annan lokal som skulle rivas ut. Vitvaror och sakvaror hämtades från andra lokaler och återbrukades i denna lokal. Även timers, upplysta utrymningsskyltar, led-armaturer och undertaksplattor har återbrukas. Då undertaksplattorna var i olika skick och skiftande kulörer fick de ett nytt utseende genom ett grafiskt tryck. Målarfärgen till väggarna bestod av svinnfärg där kulörer blandades till likfärdig färgkod enligt arkitektens önskemål. Bänkskivan köptes utav leverantören och var reklamerad av tidigare kund. Restpartier av kakel och klinker användes till golvet i lokalen. Det mesta av inredningen bestod utav återbrukade produkter.

protek


protek

Ombyggnad

Kyrkogatan

mars 2020 - juni 2020


Läs mer om protek

Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Externa länkar
Referensprojekt Vasakronan

Medverkande

Vasakronan

KAKA Arkitekter

MVB ABKontaktperson

Josefine Ås Beke

josefine@protek-projektstyrning.se