ccbuild-logo-spin

Mölndalslyftet

Logo Image
Vad handlar projektet om?

I samband med Mölndalstads satsning med Mölndals lyftet har vi fått förtroendet att via Vestia få utföra återbruksinventeringar i samband med rivning och ombyggnation för att både återbruka direkt i projekten alternativt tillfälligt lagras på Kikås återbrukscentral.

Projekt Bifrost: Förskolebyggnad som ska rivas så har vi i detta projekt har vi inventerat brett. Inredningsmaterial, belysning, vitvaror, hyllsystem, tvättställ både rostfritt och porslin, ytterdörrar och överblivet byggmaterial som exempel. Materialet har återbrukats internt i verksamheten samt publicerats som webbannons via CCBuild.

Projekt Almås: Del av skolan som ska rivas. Vi har här minimerat mängden material för att lagerhållning inte ska bli någon för stor kostnad.

Projekt Stretered: Skolan som ska byggas om i olika omgångar. I projektet är tanken att återbruksinventerat material ska åter projekterats in i renovering.

Vad har vi lärt oss?

Tidigare inventeringar gör säljbarheten större.

Vad har gått bra?

Stor potential för återbruk i samtliga projekt. 

Vad kan bli bättre?

Tidigare inventeringar gör säljbarheten större. 

Positiva effekter

Stor potential för återbruk i samtliga projekt.

Bengt Dahlgren AB


Bengt Dahlgren AB

Ombyggnad

Mölndal

jan. 2022 - aug. 2023


Läs mer om Bengt Dahlgren AB

Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Bengt Dahlgren AB

Mölndals Stad

Vestia Construction GroupsKontaktperson

Jimmi Schiöler

jimmi.schioler@bengtdahlgren.se