ccbuild-logo-spin

Västerbergsskolan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Att bygga en skola och därför rivs den gamla skolan

Vad har vi lärt oss?

Det går att återbruka mer än man tror. Vinning i CO 2.  Om det ska bli ekonomiskt lönsamt måste en effektiv process upprättas. Det behövs nya kompetenser såsom återbrukskunskap , företag som kan transportera utan att materialet skadas och personer som räknar på kostnad och vinning både ekonomiskt och miljömässigt. Det tar mycket tid

Vad har gått bra?

Vi har sparat pengar och CO2 utsläpp

Vad kan bli bättre?

Tydligare och tidigare kravställning på återbruket på entreprenören Vestia samt involvera projekteringen tidigare. Då får de bättre förutsättningar att  projektera in återbrukat material.

Positiva effekter

Lärt oss att det går att återbruka mer än man tror

Vad har kunnat återanvändas

Ramper har återbrukat. Produkter som sålts via Klaravik är köksutrustning och svarven

Cirkulära material som använts

500 st plattor undertaksplattor av glasfibrer har demonterats ner emballerats och transporterats för lagring för att sedan återbrukas i annan byggnad

Återbruket Kikås - Mölndals Stad


Återbruket Kikås - Mölndals Stad

Rivning

Västerbergsskolan

mars 2022 - aug. 2022


Läs mer om Återbruket Kikås - Mölndals Stad

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Mölndals stad Fastighetsavdelningen

Vestia

Relement


Hemsida

www.molndal.se


Kontaktperson

Cecilia Hornö Eriksen

cecilia.horno-eriksen@molndal.se