ccbuild-logo-spin

Cirkulärt skyltprogram i samverkan med Wihlborgs

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Framtagning av cirkulärt skyltprogram på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter. Skyltningen syftar till att skapa en estetiskt balanserad och vägledande skyltning till fastighetens hyresgäster. Samtidigt med ett tydligt mål att skylttekniken ska vara hållbar i så hög utsträckning som möjligt samt cirkulär för de skyltar som ska bestå i fastigheten. 

Vad har vi lärt oss?

Det är möjligt att skapa cirkulära och hållbara skyltprogram men för att lyckas krävs samverkan mellan fastighetsägare och oss som leverantör. Fastighetsägaren har ett stort ansvar att stå upp för det framtagna skyltprogrammet så att de cirkulära strategierna faktiskt leder hela vägen till leverans. 

Vad har gått bra?

Samverkan, framtagningen av den cirkulära designen samt fastighetsägarens starka vilja att driva projektet från ritbord till leverans. 

Vad kan bli bättre?

Att såväl vår uppdragsgivare Wihlborgs, liksom vi som leverantör, sprider ordet om referensprojekt likt dessa -för att inpirera och uppmana till ytterligare fler. 

Positiva effekter

Fastigheten har uppnått en estetiskt balanserad skyltning som harmonierar med dess arkitektoniska element. Samtidigt har vi lyckats skapa ett skyltsystem som kommer kunna leva länge och agera cirkulärt med minimalt materialspill vid uppdateringar. 

Accus


Accus

Ombyggnad

Malmö

jan. 2021 - jan. 2022Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Medverkande

Wihlborgs Fastigheter


Hemsida

www.accus.seKontaktperson

Emelie Nordlander

emelie@accus.se