ccbuild-logo-spin

Kv Fabriken, kontor med återbrukat tegel

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Återbrukad tegel (två fasadväggar) minskade CO2e utsläpp med 9 kg CO2e / ljus BTA i nyproduktionsprojektet - där man förenklat räknade med 0 kg CO2e för återbruk tegel (i framtida projekt räknas med EPD från återbruk tegel).

Vad har vi lärt oss?

Se bilagor, del LFM30 Klimatdeklaration, och dels kunskapslyft från ws inom LFM30 i april 2022.

Vad har gått bra?

Se bilagor, del LFM30 Klimatdeklaration, och dels kunskapslyft från ws inom LFM30 i april 2022.

Vad kan bli bättre?

Se bilagor, del LFM30 Klimatdeklaration, och dels kunskapslyft från ws inom LFM30 i april 2022.

Positiva effekter

Se bilagor, del LFM30 Klimatdeklaration, och dels kunskapslyft från ws inom LFM30 i april 2022.

Cirkulära material som använts

Återbrukad tegel

Byggnadsfirman Otto Magnusson


Byggnadsfirman Otto Magnusson

Nybyggnad

Malmö

mars 2020 - aug. 2021Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Medverkande

HUB Park, Byggnadsfirman Otto Magnusson, Bruksspecialisten


Hemsida

www.ottobygg.seKontaktperson

Andreas Holmgren

andreas.holmgren@ottobygg.se