ccbuild-logo-spin

Stagnellska

Logo Image
Vad handlar projektet om?

ombyggnad av äldreboende till förskola, trygghetsboende, sociala verksamheter

Vad har vi lärt oss?

Samverkan mellan entreprenör, kommun och återbruksdepå. Vad som kan återbrukas. Logistik.

Vad har gått bra?

Samarbetet. Alla parter bjöd till och ville nå resultat. 

Vad kan bli bättre?

Hitta återvruksmaterial att bygga in. Inte bara skicka till försäljning. 

Positiva effekter

Projektet blev grundplåten för att komma igång med Sola Byggåterbruk.

Vad har kunnat återanvändas

Vitvaror, sanitetsporslin, trinettpentryn, lekutrustning, marksten, storköksutrustning, vakuumsolfångare, brandtrappor, armaturer

Föreningen Hållbart byggande i Värmland


Föreningen Hållbart byggande i Värmland

Ombyggnad

Stagnellsgatan 12 Karlstad

juni 2019 - mars 2021Cirkulära strategier

Medverkande

Ncc, Sola Byggåterbruk


Hemsida

Www.Karlstad.se


Kontaktperson

Jonas Haglund

Jonas.haglund@karlstad.se