ccbuild-logo-spin

Återbruket - Skylt

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Återbruket i Skärholmen – en hållbarhetshub utformad av White Arkitekter i samarbete med Martin Frostner Studio, på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall. Skylten som är tillverkad av Accus är banbrytande tack vare att den är tillverkad av återbrukad aluminium och belyst med återbrukad LED-belysning.
Skylten tilldelades Svenska Skyltpriset 2020 av Ljusreklamförbundet och Ljuskultur.

Vad har vi lärt oss?

Genom ökade krav på återvunna och återbrukade material i upphandlingar så måste vi leverantörer ställa om och således utmana våra egna led/produktion. Återbrukets skylt är ett bra exempel på att det faktiskt går att våga göra något helt nytt av något gammalt.

Vad har gått bra?

Skylten är ett bra exempel på hur många producerande företag borde kunna ställa om och ta tillbaka befintligt material och använda igen. Att undvika en energikrävande återvinningsprocess för återbruk skapar god klimatnytta.

Vad kan bli bättre?

Hitta kanaler för att hitta material som någon annan inte vill hal

Positiva effekter

Utöver att skylten i sig är vacker såsom den är så lever den som det lär och kommunicerar - dvs. återbrukad.
Återbruk VS återvinning 1-0

Vad har kunnat återanvändas

Vi har länge arbetat med att skapa cirkulära skyltar som kan användas över flera cykler. Detta är dock första gången vi möter en upphandling där återbrukat material är ett krav. Att återbruka gamla plåtar för att skapa en kundunik skylt var ett banbrytande test – och nu är efterfrågan stor på skyltar av återbrukad aluminium.

Cirkulära material som använts

Skylten är tillverkad av gamla nedmonterade aluminiumplåtar och begagnade LED-lampor. Det sätts årligen över 5000 ton skyltar och displayer på marknaden i Sverige. Många fullt fungerande skyltar blir avfall allt för tidigt, i samband med att ett företag flyttar, köps upp eller byter grafisk identitet.

Accus


Accus

Nybyggnad

stockholm

jan. 2021 - sep. 2021Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Externa länkar
Press-release årets skylt.

Medverkande

White arkitekter

Stockholm Vatten och Avfall


Hemsida

www.accus.se


Kontaktperson

Amanda Cawood

amanda@accus.se