ccbuild-logo-spin

Hoppet Fossilfri Förskola

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Nybyggnation av fossilfri förskola i Göteborg. 

Vad har vi lärt oss?

Att processen med gemensamma mål för alla inblandade i projektet är avgörande för ett bra resultat.

Vad har gått bra?

Processen och resultatet.

Vad kan bli bättre?

Att hitta de återbrukade materialen och produkterna tidigare i projektet.

Positiva effekter

Minskad klimatpåverkan i jämförelse med en liknande nybyggnation. Ökad kunskapsnivå om cirkulärt byggande.

Vad har kunnat återanvändas

Återbrukade produkter var: Små - och storgatsten, bänkbord, skrapgaller vid entréer, granitkantsten, granitmurar, trappa av granit, rutschkana, bakbord vid sandlådor, cykelställ, låda för sand (vinterskötsel), marksten, pålkap för grundläggning av komplementbyggnader, halva sträckan sinusplattor för ledstråk. Samt trä och stenar från platsen till lekstrukturer.

MARELD landskapsarkitekter


MARELD landskapsarkitekter

Nybyggnad

Göteborg

juni 2019 - jan. 2022


Läs mer om MARELD landskapsarkitekter

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Kontaktperson

Cecilia Gärde

cecilia.garde@mareldlandskap.se