ccbuild-logo-spin

Renovering och ombyggnad Storgatan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

På Storgatan har i samband med omflyttning av hyresgäster en större renovering utförts. Ca 3500 kvm kontorsyta har anpassats, nytt ställverk och nya elcentraler, takomläggning med installation av solceller. Även ytskikt och belysning i allmänna utrymmen har uppgraderats.

Återbruk och energieffektiviseringar har varit en central del i projektet.

Vad har vi lärt oss?

Med bra styrning av projektet och med målet att ha engagerade projektmedlemmar ökar engagemanget i alla led för återbruk och miljötänk.


Vad har gått bra?

Vi lyckades återbruka storskaligt. Även att engagera entreprenörerna till att själva komma med egna förslag på ytterligare möjligheter till återbruk.

Bland annat har vi kunnat återbruka:

ca 40 dörr- och glaspartier inom samma byggnad

ca 30 dörr- och glaspartier har återanvänts i annan byggnad

ca 30 innerdörrar har återanvänts i annan byggnad

ca 1000 kvm undertaksplattor

Pentryn har upprustats på plats

Armaturer har fått ny placering


Vad kan bli bättre?

En mer noggrann inventering av dörrar och partier hade underlättat. Det är viktigt att även kontrollera beslagning, höjder och eluttag i partier. I upphandlingen är det viktigt att tydligt beskriva vilka delar av återbruket som åligger entreprenören. T.ex upprustning av återbrukat material.

Positiva effekter

Hyresgästerna är nöjda och känner sig stolta över att så mycket är återbrukat i deras lokaler.

Dayspring


Dayspring

Ombyggnad

Göteborg

apr. 2020 - juni 2021Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

VasakronanKontaktperson

Karin Hallingström

karin.hallingstrom@dayspring.se