ccbuild-logo-spin

Corems återbrukskontor i Kista

Logo Image
Vad handlar projektet om?

I Kista har Corem (tidigare Klövern)  tillsammans med projektpartners från CCBuild-nätverket och våra vanliga entreprenörer skapat ett klimatsmart kontor utan att göra avkall på komfort, kvalitet och estetik. Kontorslokalen är 1210 kvm och med utgångspunkt i 100 procent återbruk omsatte vi kunskaperna från tidigare pilotprojekt inom återbruk och cirkulärt byggande till verklighet. Genom att återanvända och återbruka tekniska installationer, byggmaterial och inredning uppskattas projektet ha resulterat i närmare 90 procent återbrukat material och en besparing om 55 ton CO2e.

Vad har vi lärt oss?

En av Corems viktigaste målsättningar är att minska vårt klimatavtryck. Målsättningen med det här projektet har varit att förstå klimatpåverkan från en ganska typisk hyresgästanpassning och hur man genom att arbeta med cirkulära byggmetoder kan minska både klimatpåverkan och kostnader. Resultaten från Corems återbrukskontor visar på en uppskattad besparing av 18 ton CO2e från tekniska installationer, 12 ton från interiöra byggmaterial och 25 ton från inredning och möbler. Den ekonomiska besparingen kommer framförallt från att använda återbrukade möbler och material. Vi minskade kostnaden från interiöra material med 40 procent jämfört med ett motsvarande kontor som inreds med nya material och möbler. Kostnaderna för projektet som helhet motsvarar ungefär samma kostnader som ett traditionellt projekt. Och det är ganska bra för att vara ett pilotprojekt tycker vi!

Vad har gått bra?

Vi vill underlätta för våra kunder att göra klimatsmarta val", säger Ulrika Haglert, affärsenhetschef på Stockholm Norra, Corem. Med ökad kunskap och kompetens omkring processen och arbetssätt med återbrukat material ser Corem stora möjligheter att bidra till mer miljösmart hantering av materialflöden, lokala återbrukslösningar och en cirkulär ekonomi. "Vi ser fram emot att omsätta kunskaperna från Corems återbrukskontor i framtida projekt och hyresgästanpassningar",

fortsätter Ulrika. "Vi vill ge fler ett kontor att vara stolt över och trivas i."

Vad kan bli bättre?

Tillgång till återbrukat material och ännu tajtare samarbete mellan projektparter.

Positiva effekter

Eftersom hållbarhet för oss är konkreta lösningar på tydliga problem, gjorde vi renoveringen av vårt eget kontor i Kista till en prototyp där vi tillsammans med White Arkitekter omsatte kunskaperna om återbruk och cirkulärt byggande till verklighet.

OM PROJEKTET

· 1210 kvm kontorslokal

· 45% av befintliga väggar har bevarats

· 55% av befintliga väggar (gips och glas) har demonterats och flyttats varav

· 70% av demonterat material har kunnat återbrukas till nya väggar

· närmare 100% av tekniska installationer är återanvänt och återbrukat

· 95% återanvändning av möbler och inredning inkl. upcycling

Vad har kunnat återanvändas

Vi har skapat en återbruksvägg som är närmare 30 meter lång eller ett konstverk, som vi tycker, bestående av ett uppsågat vattenskadat parkettgolv, gamla kabelstegar, ett lapptäcke av gamla linoleummattor och rumsavdelare av återbrukade glaspartier.

Corem


Corem

Ombyggnad

Kista

nov. 2020 - aug. 2021Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Externa länkar
www.klovern.se

Medverkande

White Arkitekter, Lindesbergs Bygg, Bengt Dahlgren, Kompanjonen
Kontaktperson

Teresa Mattisson

teresa.mattisson@corem.se