ccbuild-logo-spin

Lokalanpassning

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Anpassning av kontorslokal för hyresgäst. 

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss att starta i tid för att ge utrymme för återbruk. Man behöver engagera alla aktörer i tidigt skede för att öka initiativ för återbruk och möjligheten till ett lyckat slutresultat. Det går med små medel att få gammal och sliten köksinredning att se ny och modern ut. 

Vad har gått bra?

Alla aktörer har varit engagerade. Vi märker att det finns en ökad medvetenhet hos entreprenörer och beställare, vilket underlättar för oss som konsulter att motivera återbruk.

Vad kan bli bättre?


Positiva effekter

Klimatbesparing, ekonomiska fördelar, nöjd slutkund (hyresgäst).

Vad har kunnat återanvändas

Befintligt kök på plats har återbrukats och fräschats upp med ny färg. Vitvaror och undertaksplattor har återanvänts. 40 m2 glaspartier har återbrukats och fått en ny placering.

Dayspring


Dayspring

Ombyggnad

Göteborg

sep. 2020 - okt. 2021Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Dayspring

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Dan Lindberg Bygg ABKontaktperson

Karin Hallingström

karin.hallingstrom@dayspring.se