ccbuild-logo-spin

Fabriken

Logo Image
Vad handlar projektet om?

HUB Parks första fastighet, växer upp ur marken i Solkvarteren i  Hyllie, en av Malmös snabbaste växande stadsdelar. I fastigheten ska  kontor, service och parkeringsplatser ge hyresgäst med medarbetare bästa  möjliga förutsättningar för en riktigt bra dag på jobbet! Fabriken ska certifieras enligt Miljöbyggnad Brons och en klimatberäkning ska utföras.

Vad har vi lärt oss?

Allt har gått enligt plan. 

Vad har gått bra?


Vad kan bli bättre?

Allt har gått enligt plan. 

Positiva effekter

Återbrukat tegel sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.

Cirkulära material som använts

Återbrukat fasadtegel

Brukspecialisten


Brukspecialisten

Nybyggnad

Malmö

nov. 2020 - juli 2021


Läs mer om Brukspecialisten

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Medverkande

Byggnadsfirman Otto Magnusson

Hub Park ABKontaktperson

Sofie Celander

sofie.celander@brukspecialisten.se