ccbuild-logo-spin

Rivningsprojekt

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Huset skall demonteras och man vill försöka att återta så mycket material som möjligt, antingen i form av återbruk eller materialåtervinning.

Vad har vi lärt oss?

Flera stora lärdomar har dragits om vilka material som är lätta att återbruka samt återvinna samt vikten av att planera och ge tid till återbruk. Ju mer tid man ger till återbruket, desto bättre blir resultatet. 

Vad har gått bra?

Mycket material har kunnat återanvändas och återvinnas, men det finns mycket kvar att lära

Vad kan bli bättre?

Projektet gick bra med de förutsättningar som det hade. Utvecklingen går dock framåt fort, så man kommer att kunna få ut ännu mer material i framtiden, bara genom att fler aktörer arbetar med frågan.

Positiva effekter

Klimatbesparingen!

Vad har kunnat återanvändas

Materialvaror inom ovan områden har kunnat återanvändas i en mängd olika projekt, bl.a. dörrar, fönster, golv, kök, undertaksplattor, kabelstegar, belysningsarmaturer, vitvaror, fasadmaterial, mattor etc.

Cirkulära material som använts

Ambitionen var att undersöka allt material, men inte allt gick att återvinna eller återbruka.

Dayspring


Dayspring

Rivning

Göteborg, Lilla Bommen

feb. 2021 - juni 2021Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

White arkitekter

Vasakronan

Normans

SwecoKontaktperson

Karin Hallingström

karin.hallingstrom@dayspring.se