ccbuild-logo-spin

Återvinning av vinylgolv - IKEA Kungens Kurva

Logo Image
Vad handlar projektet om?

När IKEA Kungens Kurva skulle renovera fasaden så utfördes även större renovering invändigt, vilket inkluderade golvet. Tarkett tog hand 10 000 kvm vinylgolv som återvanns till nytt golv i fabriken i Ronneby. 

Vad har vi lärt oss?

Viktigt att komma i kontakt med projektledning i god tid innan rivning för identifiering av produkt, planering av logistik osv. 

Vad har gått bra?

Samarbetet och kommunikationen med projektledningen. 

Vad kan bli bättre?

Viktigt att alla inblandade, särskilt de som faktiskt utför rivningen, förstår vad som ska återvinnas. För både ekonomi och miljö är det viktigt med rena materialströmmar, dels för att minimera sortering vid fabriken, dels för att undvika frakt av avfall som ändå går till förbränning.   

Positiva effekter

Stora miljövinster vid återvinning - 10 kg CO2 / kvm = 100 ton CO2 för hela projektet.

Vad har kunnat återanvändas

10 000 kvm installerat vinylgolv.

Cirkulära material som använts

Homogent vinylgolv tillverkat i Ronneby. Vinylgolvet kan tvättas från lim och spackel och återvinnas till nytt golv i Ronnebyfabriken

Tarkett


Tarkett

Ombyggnad

Stockholm

aug. 2020 - nov. 2020


Läs mer om Tarkett

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Hemsida

www.tarkett.comKontaktperson

Peter Nicander

peter.nicander@tarkett.com