ccbuild-logo-spin

Kunskapspaket arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

S2C står för Scandinavian Sustainable Circular Construction och är ett projekt inom EU-Interreg som ska främja hållbart byggande. Projektet drivs med medel från Interreg/ÖKS och Västra Götalandsregionen. Projektet har svenska, danska och norska parter och ett praktikfall (byggprojekt) i varje land. Projektet syftar till att skapa en hållningsförändring till byggandet genom att arbeta med den offentliga beställaren för byggande och förvaltning. Även att generellt bidra till ett klimatneutralt samhälle, som är fritt från utsläpp med hänsyn till människor, djur och natur. Genom kunskap skapas ett hållbart samhälle som anpassas till ett förändrat klimat.

Projektet ska bidra till kunskapsutveckling genom kunskapspaket inom olika områden. För detta krävs att vi tillför expertis utifrån. Detta uppdrag svarar för ett kunskapspaket, som syftar till att beskriva hur arkitektur och utformning, konstruktionslösningar och materialval på olika sätt kan minska byggnaders klimatpåverkan beaktat livscykeln. Primär målgrupp är den offentliga beställarorganisationen för byggprojekt, drift och förvaltning. Men kunskapspaketet syftar också till att ge en ökad kunskapsutveckling till bygg- och fastighetsbranschen i stort.

Kunskapspaketet begränsas till att fokusera på minskad klimatpåverkan av byggnaden och berör mer i detalj klimatberäkningar, materialminimering och optimering, återbrukat och återvunnet material, biobaserat material, avfallsminimering, energianvändning, fossilfria transporter och maskiner.

Vad har vi lärt oss?

-

Vad har gått bra?

-

Vad kan bli bättre?

-

Positiva effekter

-

Vad har kunnat återanvändas

-

Cirkulära material som använts

-

Bengt Dahlgren AB


Bengt Dahlgren AB

Övrigt

Digitalt kunskapspaket

sep. 2021 - apr. 2022


Läs mer om Bengt Dahlgren AB

Cirkulära strategier

Externa länkar
Kunskapspaketet:

Medverkande

Bengt Dahlgren AB

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Energikontor Väst

S2CKontaktperson

Gerda Ingelhag

gerda.ingelhag@bengtdahlgren.se