ccbuild-logo-spin

Guide för klimateffektivt byggande

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Guiden för klimateffektivt byggande innehåller råd och vägledning för att kunna minska klimatavtrycket för offentliga byggnader och bidra till en omställning av byggbranschen, t.ex. genom kravställning vid offentliga upphandlingar. Denna guide beskriver strategier som leder till byggande med låg klimatpåverkan med utgångspunkt i byggnationens olika skeden, från förstudie och projektering till färdig byggnad.

Det finns ett behov av att ta del av goda exempel och som en kommunal aktör har Lokalförvaltningen stora möjligheter att dela med sig och visa på framgångsfaktorer och utmaningar på ett transparent sätt. Syftet med guiden är att samla erfarenheter från Hoppet – fossilfri förskola och sprida det till andra kommuner i Sverige.

Vad har vi lärt oss?

-

Vad har gått bra?

-

Vad kan bli bättre?

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser från uppvärmning har halverats de senaste 20 åren, medan utsläpp kopplade till byggmaterial och byggproduktion i det närmaste legat på en konstant nivå, under samma period. Stora satsningar på energieffektiva byggnader och en omställning av energisystemet i Sverige till en större andel förnybara källor för el- och värmeproduktion har ökat fokus på klimatpåverkan från produktionen av byggnader, inklusive materialet vi bygger in. Genom medvetna val av byggmaterial och konstruktionslösningar samt krav på låg energianvändning vid byggproduktionen finns stor potential att minska klimatpåverkan från byggnationen.

Positiva effekter

-

Vad har kunnat återanvändas

-

Cirkulära material som använts

-

Bengt Dahlgren AB


Bengt Dahlgren AB

Övrigt

Digital guide

mars 2020 - nov. 2021


Läs mer om Bengt Dahlgren AB

Cirkulära strategier

Externa länkar
Guiden:

Medverkande

Bengt Dahlgren AB

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

S2CKontaktperson

Gerda Ingelhag

gerda.ingelhag@bengtdahlgren.se