ccbuild-logo-spin

Kustgatan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Ombyggnation av lokaler till lägenheter. Även tillskapande av gemensamhetsytor.

Vad har vi lärt oss?

Ett nytt sätt att göra upphandling genom selektivt förfarande. Vi återanvänder produkter från andra projekt och satsar även på att inreda gemensamhetsytorna med återbrukat material. Vi försöker även få till att en av lägenheterna ska skapas med återbrukat material.

Vad har gått bra?

Projektet pågår, utvärdering får ske senare!

Vad kan bli bättre?

Projektet pågår, utvärdering får ske senare!

Positiva effekter

Projektet pågår, utvärdering får ske senare!

Familjebostäder i Göteborg AB


Familjebostäder i Göteborg AB

Ombyggnad

Majorna

jan. 2021 -Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

ReclaimD

CaseStudio

Unit

RO-gruppenKontaktperson

Mikael Lunneblad

mikael.lunneblad@familjebostader.se