ccbuild-logo-spin

Solna station källsorteringsbyggnad, Miljöstation

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Att ge en återbruksstation en fin gestaltning som höjer statusen på återbruk och arbetet med hanteringen av återbruk.

Vad har vi lärt oss?

I uppdraget ingick att hitta ett material och byggsätt som skulle kunna motstå klotter, brand och allmän förstörelse på ett bra sätt men ändå ha estetiska kvalitéer. Valet föll på återbrukat glaskross i gabioner.

Vad har gått bra?

Belysningskonceptet fungerade väldigt väl och glaskrossen är ett tacksamt material för denna typ av användning. 

Vad kan bli bättre?

-

Positiva effekter

Den tuffa industrimiljön kring spåret har fått ett välkommet vackert tillskott.

Vad har kunnat återanvändas

Glaskross, returglas

Cirkulära material som använts

Glaskross, returglas

AIX Arkitekter


AIX Arkitekter

Nybyggnad

Stockholm

jan. 2010 - maj 2013


Läs mer om AIX Arkitekter

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Externa länkar
Erbjudande: Återbruk

Medverkande

Bygg: Bravida

Ljssättning: Stefan Åslund, Jan Frasson elkonsult AB

Beställare JernhusenKontaktperson

Anders Stjärna

anders.stjarna@aix.se