ccbuild-logo-spin

Historiska museet, kontorslokaler

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Samlokalisering och utvidgning av antal arbetsplatser med återbruk av befintlig utrustning samt ombyggnad och anpassning med hjälp av återbruk. 

Vad har vi lärt oss?

Att samordning av cirkulär projektering behöver tidsättas generöst. 

Vad har gått bra?

Projektet har mottagits mycket väl bland anställda på arbetsplatsen och har bidragits positivt till identiteten på arbetsplatsen.

Vad kan bli bättre?

Tidsuppskattningen och planering av moment kring de åtgärder som krävs vid återbruk kommer att kunna finjusteras i kommande projekt.

Positiva effekter

Vi uppnådde ett helt "nytt" kontor med återbruk som uppfyllde alla funktionskrav och samtidigt höll en hög gestaltningsnivå. 

Vad har kunnat återanvändas

I samband med att Historiska museet lokaler skulle byggas om med AIX som ombyggnadsarkitekter på uppdrag av Statens Fastighetsverk fick vi även uppdraget att hjälpa hyresgästen att ställa om sin inredning efter ombyggnadens nya förutsättningar. Lokalerna har anpassats för en sammanslagning av två verksamheter som tidigare haft olika lokaliseringar; Statens Historiska Museer och Kungliga Myntkabinettet. I samband med detta har antalet arbetsplatser ökat från ca 70 till närmare 100. De nya arbetsplatserna ska stödja myndighetens arbetssätt och organisation, vilket bland annat innebär krav på flexibilitet och öppenhet. Befintliga glaspartier återbrukades och uppgraderas för att klara nya krav på akustik.I uppdraget har ingått en inventering av befintliga möbler och själva lokalerna med sina förutsättningar med syftet att så långt det är möjligt behålla dessa, renovera och klä om vid behov för att tillsammans med väl valda nya tillägg blanda nytt och återbrukat till en sammanhållen material- och kulörpalett som även innefattar ytskikt på golv och väggar. Arbetet har skett i nära kontakt med projektledning och förankrats kontinuerligt med referensgrupp och styrgrupp.

Cirkulära material som använts

Befintlig planlösning dvs så lite ingrepp i lokalernas väggar, tak ochinstallationer som möjligt. Därutöver möbler och armaturer.

AIX Arkitekter


AIX Arkitekter

Ombyggnad

Stockholm

jan. 2012 - jan. 2020


Läs mer om AIX Arkitekter

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?


Medverkande

Beställare Statens Fastighetsverk, AIX ArkitekterKontaktperson

Annika Askerblom

annika.askerblom@aix.se