ccbuild-logo-spin

Flugparken, Lindesberg

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Omgestaltning av en befintlig park i Lindesberg, i anslutning till stationen.

Vad har vi lärt oss?

Att anpassa gestaltningen för att fungera med de återbrukade material som finns att tillgå. Att göra tydliga underlag för rivningsarbetet för att säkerställa att återvinning är möjligt.

Vad har gått bra?

Samarbetet med kommunen. Det har varit nyckeln för att lösa logistiken, och även grunden till att vi kunnat använda återbrukade produkter som inte kom från platsen, utan från andra projekt inom kommunen.

Vad kan bli bättre?

Där nya material och produkter användes hade vi kunnat föreskriva återbrukade produkter istället för nya. Flera träd gamla träd behövde tas ner i parken på grund av att de var sjuka. De fällda träden hade kunnat utnyttjas som en resurs i projektet istället för att transporteras bort.

Positiva effekter

Genom att återanvända material och utrustning från platsen finns det element i parken som känns igen från hur parken såg ut tidigare, samtidigt som den genom ny gestaltning och innehåll fått förstärkt funktion som målpunkt och mötesplats i Lindesberg. De återanvända materialen har också inneburit en ekonomisk besparing för projektet.

Vad har kunnat återanvändas

Återanvänt material från platsen. Delar av utrustningen kom från kommunens förråd.

ÅWL arkitekter AB


ÅWL arkitekter AB

Ombyggnad

Lindesberg

mars 2018 - juli 2020Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Medverkande

ÅWL Arkitekter

Lindesbergs kommunKontaktperson

Linda Andsberg

linda.andsberg@awlark.se