ccbuild-logo-spin

Humanisten

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Målsättningen var att bygga Sveriges mest attraktiva byggnad för kunskapsbyggande, och att locka studenter och forskare från hela världen till Humanisten.

Den befintliga tegelbyggnaden från 80-talet har kompletterats med en modern och öppen byggnad i trä och glas där inredningen binder ihop det gamla och nya. För studenterna har skapats en miljö med stor variation för att erbjuda platser för både enskilt arbete och gemenskap. Centralt ligger en ljusgård med en trappa som ger plats för samlingar, möten och samvaro.

Lärosalar och hörsalar har olika storlekar och utformning och är utrustade med modern teknik för största flexibilitet och för att möta olika pedagogiska metoder. Här finns också restaurang, café och matsal. För institutionerna har vi inrett både enskilda arbetsplatser och gemensamma projektytor. En stor del av befintliga möbler har tagits omhand, varav en del har renoverats och andra har återanvänts i befintligt skick.

Uppdragstyp: Ombyggnad och nybyggnad.

Totalt 24 000 m2, varav 14 000 m2nybyggnation / totalt 700 arbetsplatser

Inflytt Q1 2020

Vad har vi lärt oss?

Genom strategisk upphandling, i samarbete med Independent interiör, har vi på ett effektivt sätt kunnat föreskriva inredning med den detaljeringsgrad som varit lämplig för olika typer av möbler. Logistiken i ombyggnadsprojekt och vid återbruk av befintliga möbler är en viktig faktor och en stor utmaning, speciellt när verksamheten, som i det här fallet, till största delen suttit kvar i lokalerna under ombyggnaden.

Vad har gått bra?

Vi har lyckats skapa studiemiljöer med plats för många olika typer av aktiviteter som tål fysiskt slitage och förhoppningsvis även ögats. Alla rum är förberedda för möjlig framtida förändring, både tekniskt och rumsligt. Det finns på så sätt en stor flexibilitet genom hela byggnaden som gör det möjligt att växa och krympa, samt implementera olika typer av pedagogik.

Vad kan bli bättre?

Tydligare återbruksdirektiv i tidiga skeden. I detta fall ägdes tex möblerna av institutionerna, om de istället hade vaarit en del av förvaltningen (GU eller Humanisten) hade vi haft en större möjlighet att skapa interiörer som inkluderade likvärdiga möbler från flera institutioner.

Positiva effekter

Genom återbruk, både det som vi har planerat och det som verksamheten själva genomfört, har vi sparat närmare 30 miljoner SEK.

Klimatpåverkan från kontorsmöbler (arbetsbord, arbetsstolar, mötesbord och besöksstolar) är 27 221 kg CO2 men hade varit 181 475 kg CO2 om vi istället hade köpt in nya möbler.
Klimatpåverkan från lärosalar är 10 630 kg CO2 men hade varit 70 867 kg CO2 om vi köpt in nytt.

Total besparing: 214 491 kg CO2

Vad har kunnat återanvändas

Vi har återanvänt skrivbord, kontorsstolar, bokhyllor, förvaringsmöbler, arkivhyllor, lärosalsbord, lärosalsstolar, möbler till grupprum, bord till studentmatsal, stolar studentmatsal, lampor, institutionernas interna lunchrumsmöbler, besöksstolar, whiteboards.

LINK arkitektur


LINK arkitektur

Nybyggnad

Göteborg

- jan. 2020Cirkulära strategier


Kontaktperson

Klara Brunnström

klara.brunnstrom@linkarkitektur.se