ccbuild-logo-spin

Återbruk och LCA vid renovering av flerbostadshus

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Förstudien genomfördes på uppdrag av Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, eftersom medlemmarna hade börjat fundera på att använda återbrukade material och produkter vid renovering. Genom en omvärldsanalys identifierades exempel på genomförda projekt och erfarenheter från dessa samlades in. En kartläggning gjordes av de hjälpmedel och mallar som skulle kunna underlätta att arbeta med återbruk i renoveringsprojekt. Genom en enkät till BeBos medlemmar identifierades de återbrukade material och produkter som de bedömde som mest intressanta att använda: Fönster, ytterdörrar, innerdörrar och sanitetsporslin. För dessa produkter genomfördes sedan LCA-beräkningar där renovering med nya produkter jämfördes med återbrukade och rekonditionerade produkter.

Vad har vi lärt oss?

Vid livscykelanalyser har de återbrukade produkterna ofta en fördel jämfört med nya produkter, framför allt när det gäller inredningsprodukter. Att rekonditionera dem genom att slipa, ytbehandla, måla och kitta har försumbar klimatpåverkan i förhållande till produkternas tillverkningsskede. Rekonditioneringen kräver dock arbetstid, vilket påverkar kostnaden för de återbrukade produkterna. För material som påverkar husets energianvändning, till exempel fönster, blir energianvändningen under produktens livstid ofta avgörande för klimatpåverkan. Då kan det i vissa fall vara bättre att välja nya produkter.

Vad har gått bra?

I många fastighetsbolag finns ett väldigt stort intresse för att driva återbruksprojekt. Det finns också flera goda exempel på hur man kan göra detta, och tillgång till bra, kostnadsfria verktyg att använda för inventering och planering. I samband med att förstudien genomfördes, lanserades också CCBuilds marknadsplats, som är en viktig pusselbit för att underlätta för både säljare och köpare av återbrukade produkter.

Vad kan bli bättre?

Fastighetsägarna ser ett problem med att återbrukat material inte har samma garantier som nya produkter. Det kan vara något som hämmar marknadsutvecklingen. För att använda återbrukade produkter i stor skala vid renovering, krävs också nya aktörer på marknaden som kan lägga den tid som krävs för att rekonditionera produkterna.

Positiva effekter

Den feedback som vi har fått från fastighetsägare har varit genomgående positiv. Återbruk är något som ligger väl i linje med de kommande kraven på att nya byggnader ska klimatdeklareras. Eftersom en framtida skärpning av kraven kommer att innebära att man tillför ett krav på uppnådd klimatprestanda, kan återbruk vara ett sätt för fastighetsägarna att hamna under den satta gränsen.

Cirkulära material som använts

I förstudien har renovering med återbrukade fönster, ytter- och innerdörrar samt sanitetsporslin analyserats.

Anthesis


Anthesis

Ombyggnad

Stockholm

apr. 2021 - juni 2021Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?Kontaktperson

Karin Lindström

karin.lindstrom@anthesisgroup.com