ccbuild-logo-spin

Cyklopet

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Parkering Malmö var en av de första bolagen att skriva under den lokala färdplanen för ett klimatneutralt byggande, LFM 30. Vi ställer oss bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030 och åtar oss att stegvis i vår egna verksamhet implementera det övergripande målet.

Genom att använda material som kan återbrukas, eller som redan är återbrukade, bidrar vi till ett cirkulärt tänkande, samtidigt som vi kan minska klimatpåverkan från byggnationen.

Som beställare försöker vi driva på utvecklingen mot en cirkulär omställning i byggbranschen men det är fortfarande svårt att ställa tuffa återbrukskrav i design och utförande då det innebär att vi behöver bryta ny mark och det är förenat med merkostnader.

I vårt nybyggnadsprojekt kv Cyklopet har vi ambitionen att uppföra en fasad av återbrukat material. Möjligheten att göra detta som ett demonstrationsprojekt inom ramen för CC-builds Vinnova projekt ger oss bättre förutsättningar att lyckas.

Vi vill visa hur man kan gå från idé/projekteringsfas till färdigställande för att genomföra ett byggprojekt med en fasad av återbrukat material.

Parkeringshus är extra lämpligt för detta syfte då bygglagstiftning är lättare att följa i denna typ av byggnad, det är mindre krav på en energiprestanda och fuktprestanda (parkeringshus är ju ej tempererade och ventilerade).

Byggnadens markavtryck är 46x34m och den är 15m hög. Detta ger oss en fasadyta om ca 2400kvm.

Ambitionen är att parkeringshuset ska kläs i en fasad som består av återbrukat material, förslagsvis glasskivor från revningsprojekt samt stålskelett, som är en restprodukt från tillverkningsindustrin. Vi utreder även ändra metallfraktioner från t ex kasserade värmeväxlare.

Vad har vi lärt oss?

Projektet är under projektering och många lärdomar kvarstår. Att designa med återbrukade material kräver en helt annan designprocess. 

I detta projekt har arkitekterna själva fått i uppdrag att leta och identifiera olika flöden av potentiella material. De har undersökt olika rivningsprojekt, där de hittade ett vackert fasadglas vi hoppas kunna återbruka, samt olika metallfraktioner i samarbete med Stena Recycling.

Uppdateras löpande under projektets gång

Vad har gått bra?

Vi har hittat olika intressanta flöden

Haft bra dialoger

Utför tester på LTH som vi ej vet utgången av

Det verkar gå att göra spännande och vacker arkitektur

Vi har fått fin uppmärksamhet kring projektet redan.

Utvärderingen sker löpande fram till projektavslut

Vad kan bli bättre?

Marknaden kan mogna mer, dvs att det finns marknadsplatser för materialflödena.

Vår kompetens höjs förmodligen efter detta projekt och vi kan bli ännu vassare nästa gång i våra kravställningar till projektörer och i våra upphandlingar.

Fler aktörer som är vana vid att demontera och förädla material behövs på marknaden. Här är marknaden mycket omogen och vi som beställare får stå för de delarna. Demontering, lagerhållning och anpassning/tvättning för ny uppsättning får vi göra med separata aktörer.

Utvärderas efter projektavslut

Positiva effekter

Sammanställning kommer efter projektavslut

Vad har kunnat återanvändas

Just nu utför LTH tester på glasskivorna, utgången av testerna kommer i slutet på september. Först då vet vi om vi kommer kunna använda tänkta glasskivor.

Cirkulära material som använts

Vår förhoppning är att vi ska kunna använda glasskivor från byggnaden Orkanen i Malmö. Skivorna består av halv härdat glas med en räfflad sida och en slät sida. Vidare hoppas vi även kunna använda stålskelett som är en restproduktion från tillverkningsindustrin, där skärskeletten blir över när olika delar har skurits från plåtar. Både stålskelettet och plåten från plattvärmeväxlare levereras av Stena Recycling.

Parkering Malmö


Parkering Malmö

Nybyggnad

Malmö

okt. 2020 -Cirkulära strategier

Medverkande

FOJAB

Fasadglas


Hemsida

www.pmalmo.se


Kontaktperson

Karolina Petrovski

karolina.petrovski@pmalmo.se