ccbuild-logo-spin

Trikåfabriken - Hållbara kontorslokaler med själ och hjärta

Logo Image
Vad handlar projektet om?

I den gamla Trikåfabriken i det anrika kulturkvarteret Bilden i Malmö genomför Stena Fastigheter ett av Sveriges första ombyggnationsprojekt där klimatnyttan verifieras och en cirkulär bygg- och rivningsprocess står i fokus. Det betyder att vi minimerar åtgärderna i huset och behåller så mycket vi kan av husets karaktär och själ. Rivnings- och byggprocessen följer en hållbar struktur, vi återbrukar och återvinner det material vi kan och använder cirkulärt material där det är möjligt. Det som köps nytt är miljögodkänt material med lång livslängd från leverantörer som följer våra riktlinjer för hållbarhet.

Gestaltningen av kontorskoncept präglas av återbruk och återvunna delar är en del av det som ger karaktär till byggnaden. De rumsliga och tekniska beskrivningarna har bland annat tagits fram med utgångspunkt i skriften ”arkitektens återbruksmetodik”. Dimensioneringar, placeringar och genomföringar har särskilt studerats i syfte att främja byggnadens karaktär och minska åverkan på byggnaden.

Material-, miljö-, och antikvarisk inventering har genomförts och ligger till grund för projekterade underlag. Samtliga projektörer har särskilt ombetts att bevaka produkter som kan bevaras, återbrukas eller återanvändas. Utöver det har ett samarbete med Återbyggdepån som säljer och tar emot begagnat byggmaterial och samtidigt ger sysselsättning åt arbetslösa, etablerats.

Utöver det har vi arbetat med en inköpsstyrning mot miljövarudeklarerade produkter och ställt särskilda upphandlingsvillkor med fokus på klimatfrågor. På produktionsplatsen har vi ett ”återbruksrum” där vi mellanlagrat allt ifrån partier till skåpinredningar, lampor och gamla elskåp. Delar används för att lappa, laga eller utsmycka, delar restaureras och delar har gått till återbyggdepån. Vi har även låtit nya och gamla hyresgäster ta tillvara på det de funnit intresse av. Tegel och golvplankor har återbrukats för uppbyggnad av mellanväggar eller iläggning i golv. Det gamla brädgolvet har slipats om och behandlats för att fungera i konrotsmiljö. Vi har utöver återbruksdepån samverkat med bl a en lokal entreprenörer för att upcycla befintliga globarmaturer och kommer återanvända dessa i huset.

De tekniska systemen har valts med utgångspunkt i en tanke om självförsörjning och minimerade uttag där aspekter såsom moderna regelverk, driftsekonomi, funktion och estetik noga har vägts samman. Genom low carb solceller, batterilagring, Energy Hub (smart elnät) och en intelligent molntjänst har fastigheten ett eget lokalt elsystem, med koppling till det centrala elsystemet. Genom additionellt förnyelsebar fjärrvärme, CESO Digital Fjärrvärme och CESO Smart Komfort bidrar fastigheten till att både sänka stadens utsläpp men även sina egna. Energilösningen kommer klimatkompenseras till viss del men väntas bli klimatpositiv av egen kraft år 2035. Självklart finns även elbilsladdning som i första hand laddar bilarna med hjälp av egenproducerad solel.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad i Drift på nivå guld i syfte att långsiktigt bidra till miljö- och klimatnytta.

Vad har vi lärt oss?

Det krävs en strukturerad process och att delvis helt nya kompetenser kopplas in tidigt i arbetet. Det här är ett nytt tankesätt för många inblandade projektörer, entreprenörer och leverantörer. Återbruksmarknaden är begränsad i form av utbud och aktörer som driver densamma.

Vad har gått bra?

Parterna är positivt inställda till att arbeta mer med att återbruka och mindre med att slänga ut.

Vad kan bli bättre?

Större leverantörsutbud som kan erbjuda klimatdeklarerade produkter.

Positiva effekter

· Innovationssamarbete med storskaliga systemlösningar har fått en arena genom ex innovationssamverkan med E.ON.

· Genomlysning av styrande material och kravställningsprocess vid inköp och upphandling.

· Unik design och utformning.

Vad har kunnat återanvändas

-Golv som tagits fram och slipats. -Orginalfönster som restaurerats. -Inner och ytterdörrar. -"Konst" i form av gamla elpryttlar. -Trappbelysning. -Inredning

Stena Fastigheter


Stena Fastigheter

Ombyggnad

Malmö

jan. 2020 - juni 2022Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Servicekuben

Fojab

EON

CMB

Co Factor

PE

Afry

Malmö Återbyggdepå

Malmö Retro Lampor

med flera!Kontaktperson

Linda Lissmatz

linda.lissmatz@stena.com