ccbuild-logo-spin

Sankt Olofsskolan

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Inredning av skolbyggnad från 1908 i Norrköping – 5 våningsplan, 27 klassrum, 20 arbetsrum, 13 mötesrum, 10 korridorer, café, elevrum, lärarrum.

Byggnaden är Ritad av Carl Bergsten, inspirerad av Wienerjugend, byggd i rött tegel med detaljer i blått kakel och rustik granit.

Vad har vi lärt oss?

Hantering av information i återbruksprojekt. Verktyg för att underlätta för både inköp av nya möbler och omplacering av gamla möbler från olika ställen.

Vad har gått bra?

Hantering av befintliga möbler som en del av projekteringsprocessen. Vi har skapat separata möbellistor för nya möbler och för återbruk per våning och per rum som underlättar för placeringen av möbler och kontroll över mängden av använda möbler som kom från 3 olika platser.

Vad kan bli bättre?

Ännu bättre hantering av modell för att ytterligare underlätta för eventuella ändringar, omval etc. Vi tänker att i framtiden kan man använda ett verktyg som filtrerar möbler och byggmaterial i modellen beroende om de är nya eller kommer från återbruk.

Positiva effekter

Sparade budget, och förbättrad budget för de möbler som behövde köpas nya.

Vad har kunnat återanvändas

Möbler: elevbord, elevstolar, lärarbord, arbetsstolar, förvaringsmöbler

ÅWL arkitekter AB


ÅWL arkitekter AB

Ombyggnad

Norrköping

-Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

ÅWL arkitekter

NorrevoKontaktperson

Martin Kihlberg

martin.kihlberg@awlark.se