ccbuild-logo-spin

Portalen

Logo Image
Vad handlar projektet om?

En fin portal i Göteborgs innerstad behövdes rustas upp i form av nya tegelstenar och murbruk. Beställaren ville satsa på något unikt och hållbart och därför föll valet på rött återbrukat tegel. 

Vad har vi lärt oss?


Vad har gått bra?

Projektet löpte på utan större avvikelser. 

Vad kan bli bättre?

Att arbeta med återbrukat tegel är egentligen inte större anpassning än att arbeta med nytillverkat tegel. I alla typer av murverk bör man lägga tid på att anpassa vald tegelsten till ett passande murbruk så att framtida rivning och återbruk sker med så lite spill som möjligt. 

Positiva effekter

Återbrukat tegel sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med att använda nytillverkat tegel.

Vad har kunnat återanvändas

Fasadtegel

Cirkulära material som använts

Rött återbrukat tegel

Brukspecialisten


Brukspecialisten

Ombyggnad

Drottninggatan

jan. 2020 - juni 2020


Läs mer om Brukspecialisten

Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:


Kontaktperson

Lars Karlén

lars.karlen@brukspecialisten.se